By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Referát o výstavě "Zdeněk Burian / Vlastní cestou", jež probíhá v Galerii Smečky v Praze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o výstavě "Naše slabikáře. Historie a současnost", jež probíhá v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 215, 15. 9., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Zpráva o lavičkách J. Foglara, které byly umístěny do Havlíčkových a Riegrových sadů v Praze a jejichž autorem je S. Pokorný.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 173, 28. 7., s. 26, příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 238, 13. 10., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 264, 13. 11., s. 10
Annotation: Komentář ke kauze, zda má český stát vrátit M. Kunderovi české občanství.
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 14. 11. 2017
Annotation: Recenze na monografii M. Švehly "Magor a jeho doba".
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 14. 6. 2018
Annotation: Recenze na knihu "Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství" editora T. Prokůpka a pozvánka na výstavu "Pocta Rychlým šípům".
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 12
Annotation: Článek o komiksu "Rychlé šípy" a jeho historii ve 20. století.
Article
11
online
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 3. 2018
Annotation: Glosa o úmrtí Z. Mahlera a A. Kocába.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 279, 1. 12., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 285, 8. 12., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 300, 29. 12., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o výstavě "Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán", věnované českým písničkářům druhé poloviny 20. století, jež je k vidění v Klementinu.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 138, 15. 6., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o plakátové výstavě, která počínaje 20. 6. 2019 připomene osobnost rakouského spisovatele J. Rotha a již organizují E. a Z. Brikciusovi.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 160, 13. 7., s. 26, příl. Orientace, s. x
Annotation: Zpráva o Galerii M. D. Rettigové ve Všeradicích, která se nachází v rodném domě M. D. Rettigové.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 214, 14. 9., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Zpráva o festivalu "Literatura v parku", který pořádá Pražský literární dům. Z českých autorů na festivalu budou číst A. Mornštajnová,...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 167, 21. 7., s. 25, příl. Orientace, s. ix
Annotation: Referát o výstavě "Jan Smetana a jeho škola".
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 69, 21. 3., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Zpráva o nainstalování pamětní desky J. Foglara v Prokopském údolí.
Article