By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 6 (81), 1958, č. 1, červen, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 7 (82), 1959, č. 2, listopad, s. 318-319
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 379-382
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - především k otázkám časového vymezení a příznačných rysů...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 6, s. 564-570
Annotation: Studie o jeho spisu o listu jako literárním žánru.
Article
5
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 209-210
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 30, 2000, č. 63/64, s. 156-161
Annotation: Referát přednesený na konferenci Obraz Jana Amose Komenského ve 20. století. Věda - mýtus - ideologie. 22. mezinárodní komeniologické kolokvium,...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 8. 2., s. 5
Annotation: Předneseno na konferenci Arne Novák - literární historik a kritik (Brno, 3.-4. 10. 2000).
Article
11
In: Historická Olomouc. -- ISSN 1211-0663. -- Sv. 11, 1998, s. 41-44
Annotation: Příspěvek na sympoziu, zaměřeném především na problematiku dějin olomoucké univerzity.
Article
12
In: Život svaté Kateřiny. -- s. 117-185
Annotation: S oddíly: Průvodce při četbě Života svaté Kateřiny (s. 117-132); Ediční poznámka (s. 133-135, vychází z edice V. Vážného in: Dvě legendy...
Book Chapter
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 524-528
Annotation: Stať o středověkých parodiích z hlediska "signa" a "notulae" (=propria).
Article
15
In: Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi. -- s. 287-308
Annotation: Editorův doslov k společnému vyd. tří památek staročeské literatury 14. století (v prvních dvou případech jde o anonymní překlady latinských...
Book Chapter
17
18
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 188, 12. 8., s. 5
Annotation: O kýči v literatuře.
Article
19
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 194, 19. 8., s. 5
Annotation: O kritice jako součásti literární vědy.
Article
20
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 200, 26. 8., s. 5
Annotation: 5. pokračování rozhovoru.
Article