By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 326-239
Annotation: Článek věnovaný české poezii tematizující události roku 1938.
Article
2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 202-204
Annotation: Recenze na antologii textů autorů pocházejících z Československa.
Article
3
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 193-196
Annotation: Recenze na monografii o německém divadle v Praze v letech 1846-1862.
Article
4
5
6
7
by Petrbok, Václav, 1972- jn20001103041{{{}}}}
Published Praha : Václav Petrbok vl. n., 2003.
Annotation: Teze disertační práce obhájené 21. ledna 2004 na Katedře české literatury a literární vědy FF UK v Praze: Cíl práce, Úvodní kapitola, Bridelův...
Book
8
10
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 41-59
Annotation: Studie, s kapitolami: Informationsniveau, Linguozentrismus, Literarizität, Historizität, Sozialer Status, Quantitative Repräsentanz.
Article
11
12
13
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 25, 2002, č. 3/4, prosinec, s. 90-93
Annotation: Slovníkové heslo s bibliografií; z chystaného 4. dílu Lexikonu české literatury.
Article
14
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 224-227
Annotation: Popis Hromátkovy pozůstalosti uložené v Památníku písemnictví a edice dvou dopisů.
Article
15
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 2 (20), s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 2 (20), s. 163-164
Annotation: Hodnocení sedmi čísel časopisu studentů FFMU Brno (vydávání podle autora již ukončeno).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 44, 3. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 4 (22), s. 56-71
Annotation: Studie o jeho životě a díle; v závěrečné části (s. 71) o českých překladech.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 4/5 (18), s. 232-233
Annotation: Recenze.
Article