By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 12, 25. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 16, 22. 4., s. 9
Annotation: Rozbor.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 17, 29. 4., s. 9
Annotation: Článek o literatuře k 1. máji.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 8, 20. 2., s. 173
Annotation: Stať o životě a díle Petra Bezruče k jeho úmrtí.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 5, 29. 1., s. 101-103
Annotation: Obsáhlá recenze básnické sbírky.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 859-866
Annotation: Studie o motivu vesnice v románech Dvě jara a Země dokořán Bohumila Říhy.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 33, 14. 8., s. 777
Annotation: Studie pohádkové tvorby Jana Drdy.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 169-179
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 382-383
Annotation: Úvaha k 50. narozeninám prozaika Vaška Káni, jehož hlavní přínos spočívá v tom, že dle autora "ozdravil českou literaturu churavějící intelektualismem"...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 30, 24. 7., s. 3
Annotation: Esej poměřující Nerudovým dílem básnické výtvory J. Kainara, M. Pujmanové, F. Branislava, M. Kratochvílové, V. Školaudyho a V. Nezvala; též...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 6
Annotation: Recenze sbírky M. Pujmanové.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 24, 12. 6., s. 4
Annotation: Medailon k šedesátinám.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 430-440
Annotation: Studie o obrazu Klementa Gottwalda v literatuře, zejména v próze (K. Sedláček.:Luisiana se probouzí; J. Otčenášek: Plným krokem; J. Drda: Politik;...
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 7, duben 1957, s. 214-215
Annotation: Recenze tisícího titulu Státního nakladatelství dětské knihy.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 49, 4. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 8 (53), 1946, č. 10, 8. 3., s. 69-70
Annotation: Informační stať o založení knihovny a její koncepci a chystané výstavě.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 6
Annotation: Studie rozebírající mj. předmluvy B. Polevého a S. Nikolského k ruským vydáním Zápotockého románů.
Article
18
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 7, 14. 2., s. 61-64
Annotation: Stať uvádí přehled překladů z ruštiny od 19. století.
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 11, 14. 3., s. 105-108
Annotation: Stať uvádí přehled od 20. let 20. století.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 14, 2. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article