By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 91 (142), 2012, č. 9, 6. 9., s. 480-481
Annotation: Úvaha.
Article
2
by Petrusek, Miloslav, 1936-2012 jk01092859{{{}}}}
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
Annotation: Soubor medailonů českých exilových sociálních vědců (sociologů, historiků, politologů) založený na jejich vlastních výpovědích a ukázkách...
Book
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 51/52, 19. 12., s. 42-45
Annotation: Rozhovor se sociologem M. Petruskem, opatřený biografickou poznámkou.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 2, červen, s. 56-58
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 75, 2006, č. 1, s. 110-112
Annotation: Referát o uvedené konferenci, s komentovaným přehledem příspěvků (české badatele zastupovali M. Petrusek a J. Zouhar).
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 5/6, s. 131-139
Annotation: Rozhovor; převzato z časopisu Host č. 8/2000.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 8, říjen, s. 7-15
Annotation: Rozhovor; s biograficko-bibliografickou poznámkou o M. P. (s. 7).
Article
8
In: S-obzor. -- Roč. 3 (6), 1994, č. 1, s. 5-16
Annotation: O sociologickém přístupu TGM k literatuře.
Article
9
In: S-obzor. -- Roč. 3 (6), 1994, č. 2, s. 21-31
Annotation: Stalin Josef Vissarionovič; o jeho reflexi českou kulturou, mj. v románu: Weil Jiří, Moskva-hranice, Praha 1937, a u: Štoll Ladislav.
Article
10
In: Sociologický časopis. -- ISSN 0038-0288. -- Roč. 30, 1994, č. 1, s. 114-116
Annotation: Referát o semináři na téma T. G. Masaryk a sociologie.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 31, 6. 8.-12. 8., s. 3
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; kritika činnosti autora v 70. . -80. letech; též o recenzi TGM jako bomba! (Špígl, 20. 5.).
Article
12
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1989, č. 10, říjen, s. 28-32
Annotation: Rozhovor; též o sociologii literatury.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 71, 24. 3., příl. Kavárna, s. D7
Annotation: Portrét J. Baudrillarda.
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 75, 2006, č. 3, s. 323-325
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 32, 2.-8. 8., příl. Perspektivy, č. 16, s. 1
Annotation: Esej.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 242, 15. 10., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Rozhovor, mj. o úpadku čtenářství u studentů; s bio-bibliografickou poznámkou o M. Petruskovi.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 299, 23. 12., příl. Orientace-Václav Havel, s. 30
Annotation: Esej o sociologických aspektech díla V. Havla.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 4. 10., s. 2
Annotation: S otištěním autorova příspěvku o práci M. Š. Dopisy z vězení, původně publikovaném v Sociologických obzorech, 1988, č. 4.
Article
19
In: Sociologický časopis. -- ISSN 0038-0288. -- Roč. 32, 1996, č. 3, s. 370-372
Annotation: Recenze, zejm. o postoji: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
20
In: S-obzor. -- Roč. 4 (7), 1995, č. 2/3, s. 94-97
Annotation: Medailon k jeho jubileu.
Article