By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 186-187
Annotation: Referát z konference na téma "Václav Hájek z Libočan na Tetíně"; připojen program konference.
Article
3
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 127, 2004, č. 3/4, s. 371-379
Annotation: S kapitolami Cesta překladu, Proměny osudu, Produkt své doby, Solitéři, Básně a dopisy, Epitaf.
Article
5
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2006, č. 4, 10. 4., s. 9
Annotation: Medailon s ukázkami z Proxenova deníku.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 3, s. 363-366
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 27, 4. 7., s. 7
Annotation: Medailon v rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 771-777
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 11, 2014, s. 39-47
Annotation: Článek o překladu příručky slušného chování E. Rotterdamského do češtiny a jeho srovnání s originálem.
Article
10
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 2, 2015, č. 3, květen, s. 18-24
Annotation: Esej se zabývá vztahem mezi literaturou a politikou od středověku až po rok 1800.
Article
13
In: Slavica pragensia. -- ISSN 0323-0813. -- Roč. 2014, č. 42, s. 47-53
Annotation: Studie upozorňuje na málo probádanou oblast česky psané literatury v Horních Uhrách v období 16. až 19. století.
Article
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 773-777
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Sv. 62, 2017, č. 3/4, s. 37-41
Annotation: Studie se zabývá knihovnou českého obrozence J. Ribaye.
Article
17
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 12. 2015
Annotation: Pozvánka na internetovou výstavu "Tyto sem kniežky napsal... Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století ", která je věnována literárnímu...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 940-942
Annotation: Referát o konferenci (Litomyšl, 5.-7. 6. 2019), jíž předcházela vernisáž výstavy o litomyšlské tiskárně P. Olivetského.
Article
20
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 319-321
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 8. 2014
Annotation: Referát o konferenci konané 14. a 15. listopadu 2013 u příležitosti 460. výročí úmrtí V. Hájka u Libočan.
Article