By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [6], červen, s. 73-77
Annotation: Novoroční komentář o absenci tragédie v soudobé kultuře.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 29. 7., s. 9
Annotation: Přetisk článku z časopisu Čs. voják, 1967; k chystanému vydání knihy J. V. Dívenky jdou Brnem, předmluva Fic Igor, Brno, Host, ed. Poesie, sv....
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 3 (17), s. 7-8
Annotation: Zkrácený a upravený přetisk studie ze sborníku Bezručiana 1967, nakl. Profil 1967; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 44, 2. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 25, 19. 6., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
8
9
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 4, 30. 5., s. 8-10
Annotation: O způsobu použití slov v různých dobách a o důsledcích deformace vztahu společnosti k jazyku pro literaturu.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 27, 4. 7., s. 5
Annotation: O Wolkrově Prostějovu 1964.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 28, 11. 7., s. 5
Annotation: O Šrámkově Sobotce 1964.
Article
12
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 9/10, prosinec, s. 92
Annotation: O průběhu konference.
Article
13
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 7, říjen, s. 41
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 5/6, srpen, s. 94
Annotation: Referát o inscenaci pásma z poezie L. Dvořáka pod názvem Nechutnám ptákům ani lvům.
Article
15
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 1, 25. 1., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 3, 25. 4., s. 33-34
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 15, 1963, č. 3, březen, s. 281-282
Annotation: Ze zkušenosti básníka, bývalého knihovníka.
Article
19
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 7, leden, s. 54
Annotation: Polemika s článkem M. Vacíka O konfrontaci hodnot (Rudé právo 13. 12. 1966).
Article
20
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 7, leden, s. 53
Annotation: Kritická poznámka k úrovni časopisu Pramen; též o časopisu Dialog.
Article