By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 296, 17. 12., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 33, 8. 2., s. 5
Annotation: Báseň k jubileu; se snímkem busty Zd. Nejedlého od Em. Famíry (kararský mramor).
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 25, 30. 1., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 15, 18. 1., s. 2
Annotation: Poznámky o knihách, které vycházejí (měly či neměly by vycházet) ve formě rodokapsu.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 2
Annotation: Medailon F. Šrámka.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o poctě F. Šrámkovi, kterou pořádalo Národní divadlo.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 23, 28. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o rozvoji knihoven a knihovnických služeb v pohraničí.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 80, 4. 4., s. 2
Annotation: Medailon F. X. Šaldy.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 84, 10. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 89, 16. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 13, 16. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o jmenování K. Tomana a F. Šrámka národními umělci k jejich 70. narozeninám.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 15, 18. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 20, 24. 1., s. 2
Annotation: Článek o J. Karáskovi ze Lvovic k jeho 75. narozeninám.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 22, 26. 1., s. 2
Annotation: Článek připomínající význam básnické sbírky F. Halase.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 104, 4. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa o činnosti nakladatelství Svoboda.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 109, 10. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article