By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 1. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
2
Annotation: Kolektivní monografie, s editorovou Předmluvou (s. 7-10) a s oddíly: Intelektuálové a komunismus (s. 11-73), Osobnosti (s. 75-189) a Didakticko-popularizační...
Book
3
Annotation: Sborník studií, s oddíly: Film a dějiny: praktický úvod (s. 11-38); Adolf Hitler a ti druzí: filmové obrazy zla (s. 39-348); se seznamem vyobrazení...
Book
4
Annotation: Pátý díl kolektivní monografie Film a dějiny se zaměřuje na film a televizi po roce 1985 a podniká sondy do tehdejší audiovizuální sféry;...
Book