By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [94]-100
Annotation: Esej o vnímání své současnosti a budoucnosti básníky mladé generace, tzv. mileniály nebo generace Y (zmiňováni jsou J. Těsnohlídek, J. Škrob,...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8-9
Annotation: Esej o roli poezie po podpisu Mnichovské dohody, o jejím publikování v tisku, o jejím publicistickém okolí v konkrétních periodicích, o její...
Article
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 10. 6. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 14-15
Annotation: Pokračování polemiky, kterou vyvolal článek E. Klíčové Kritéria lyrického věku (Host č. 6/2013). V úvodní poznámce jsou shrnuty diskuse,...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 21-25
Annotation: Esej.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 27. 6., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 821-850
Annotation: Předmětem studie jsou proměny české literatury a literární kultury, k nimž došlo v souvislosti s nástupem a rozšířením nových médií a...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 4-5
Annotation: Pamflet o současném tristním stavu spisovatelských organizací a netečnosti literární obce k tomuto stavu. Autor kritizuje zvolení T. Magnuska...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 7. 2., s. 19
Annotation: Článek reagující na polemiky vyvolané jeho příspěvkem Svědomí národa mlčí (Tvar č. 1/2013).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 9, s. 27-29
Annotation: Interpretace básnické sbírky N. Ružičkové Beztvárie. Text vychází z příspěvku pro střetnutí českých a slovenských literárních vědců...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 15. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2006, č. 36, červen, s. 2-4
Annotation: Poznámka k antologii Báseň mého srdce a přetisk pasáží spojených s J. Kuběnou, včetně osobního hesla z pera K. Pioreckého. Následuje chronologický...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 8, Recenzní příloha, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 4, 18. 4., s. 47-51
Annotation: Studie analyzující angažovanost v níže uvedených literárních dílech.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 6, 10. 6., s. 32
Annotation: Článek k přípravě antologie Nejlepší básně 2008-2009.
Article