By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 197-198
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
2
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 10, 1999/2000, č. 5, květen 2000, s. 173
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 13, 2002/2003, č. 3, s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 7, 1996/1997, č. 4, březen 1997, s. 119-120
Annotation: Referát o konferenci, konané v sekcích: Sekce obecných otázek a současné literatury, Literárněhistorická sekce, Jazykovědná sekce; s komentovaným...
Article
6
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., konané v Hradci Králové 10.-11. 1.; úvodem zmínka o dobříšské konferenci k 50. výročí úmrtí...
Article
7
8
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 44, 1988, č. 225, 23. 9., s. 8
Annotation: Recenze; též recenze jeho knihy Rybí oko.
Article
9
In: Studie z jazyka a literatury : sborník Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, vědy společenské. Filologie. -- R. 1983, s. 91-102
Annotation: Studie o obrazu třídní diferenciace společnosti v románech: Pfleger Moravský Gustav, Z malého světa, 1864; Arbes Jakub, Štrajchpudlíci, 1880;...
Article
10
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 49, 1980, č. 2, s. 70-78
Annotation: Přehled poezie, prózy, reportáže a fejetonu.
Article
11
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 17, 2006/2007, č. 4, duben 2007, s. 113-117
Annotation: Studie.
Article
12
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 20, 2009/2010, č. 4, duben 2010, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 50, 27. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 26, 31. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 80, 4. 4., s. 9
Annotation: Přehled činnosti divadla v Českých Budějovicích.
Article
16
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 42, 19. 2., s. 5
Annotation: Recenze čes. vydání.
Article
17
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 5, 1994/1995, č. 5, květen 1995, s. 133-136
Annotation: Studie.
Article
18
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 1, září 1995, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 2, listopad 1995, s. 63
Annotation: Sokrates; recenze.
Article
20
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1995, č. 1, s. 140
Annotation: Recenze; též o: H. S., Ta prázdná místa, Praha, PmD, 1993.
Article