By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 2-8
Annotation: Básně vybrané ze stejnojmenné sbírky, která byla oceněna Cenou Jiřího Ortena.
Article
2
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 26, 2018, č. 4, 17. 12., s. 4
Annotation: Recenze na monografii "Co byla normalizace?" P. Koláře a M. Pullmana.
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 19-22
Annotation: Rozhovor s P. Placákem o Českých dětech, jejich manifestu a aktivitách (Knihovna Českých děti a připravovaný časopis); připojena poznámka...
Article
4
by Placák, Petr, 1964- jn99240000880{{{}}}}
Published Praha : Argo : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá českým laickým katolickým exilovým sdružením, které propojovalo různé proudy československého exilu v době takzvané...
Book
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 12. 2013
Annotation: Báseň P. Placáka "Roztrhaný čas a obraz P. Reisenauera "Kristiánka", které jsou součástí antologie "U nás ve sklepě : antologie poesie druhé...
Article
6
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 1, 1987, s. 3
Annotation: Lyrická úvaha o vztahu autora k ženám; datováno 27. 7. 1987.
Article
7
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 1, 1987, s. 12-13
Annotation: Nepodepsaná historická povídka s mystifikační poznámkou "pro PP upravil redaktor PP Jan Středa".
Article
8
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 1, 1987, s. 15-17
Annotation: Povídka; datována 14. 8. 1987.
Article
9
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 1, 1987, s. 18-26
Annotation: Rozsáhlá literární reportáž z putování po slovenských kostelích, hospodách a horách, od Spišské Nové vsi přes Červený kláštor až po...
Article
10
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 3, 1988, s. 6-7
Annotation: Autorský literárně-historický exkurs do problematiky a konsekvencí bitvy na Bílé hoře.
Article
11
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 3, 1988, s. 8
Annotation: Recesistická, byť poněkud vulgární úvaha nad prostupováním Prahy obyvateli venkova, Moravy a Slovenska; datováno 12. 4. 1988.
Article
12
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 3, 1988, s. 23-24
Annotation: Úvaha o vyjadřování názoru a držení se hodnot; mj. se autor vyjadřuje i k osobním estetickým měřítkům stran literatury, výtvarného umění...
Article
13
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 3, s. 68-71
Annotation: Projev P. P. u soudu s příslušníky StB, kteří ho v r. 1989 zbili; s krátkým redakčním úvodem.
Article
14
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 3, s. 65-67
Annotation: Rozhovor, především o soudním procesu s příslušníky StB, kteří ho v r. 1989 zbili.
Article
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 18/19, 29. 4., s. 55
Annotation: Fejeton o vzpomínkové próze K. Malicha, kontrastující s jeho současnou výstavou na Pražském hradě.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 22, 2013, č. 1, 20. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog o R. B. (zemřel 17. 3.).
Article
17
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 22, 2013, č. 2, 24. 6., s. 3
Annotation: Poznámka úmrtí F. Topola a o hrobních problémech jeho rodiny.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 256, 1. 11., s. 18
Annotation: Rozhovor o průběhu soudu s třemi příslušníky StB, kteří v červnu 1989 zmlátili P. Placáka.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 50, 10.-16. 12., s. 63
Annotation: Fejeton o životě a tvorbě básníka Ticho (vl. jm. F. Francese).
Article
20
In: Posel z Budče. -- R. 2005, č. 22, 24. 9., s. 29-40
Annotation: Studie mapující diskuse kolem miléniových oslav smrti sv. Václava.
Article