By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Šprýmy bez legrace. -- s. [1 s.]
Annotation: Závěrečná poznámka o autorovi.
Book Chapter
2
In: Políček č. 111. Atentát v přízemí. Noční žokej. Elektrický nůž. Noc potom. -- S. 5-10
Annotation: Předmluva; - se soupisy: Realizace her otištěných v tomto svazku (s. 245); Dramatická tvorba Antonína Přidala (s. 246-247).
Book Chapter
3
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2007, 28. 5., s. 115-116
Annotation: Medailon; s poznámkou Úvodní slovo k autorskému podvečeru s Josefem Holcmanem (Mahenův památník, Brno 26. 2. 2007).
Article
4
In: Zvuk. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2010, 3. 12., s. 21-23
Annotation: Vzpomínka dramaturga na spolupráci (částečně utajenou pod cizími jmény) L. Kundery s režiséry Hajdou a Hynštem v gottwaldovském divadle.
Article
5
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 4, duben, s. 47-48
Annotation: Rozhovor, především o redaktorské práci M. P. v časopise Index.
Article
6
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 16, 1971, č. 6, červen, příl., s. LXX-LXXI
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 4, duben, s. 49
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 12, prosinec, s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [8/9], říjen/listopad, s. 105-106
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 5, 1968, č. 4, prosinec, s. 361-362
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 21, 1970, č. 1, leden, s. 78
Annotation: Recenze prvního ročníku časopisu Mahenovy činohry v Brně.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 74
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 25, 1969, č. 289, 9. 12., s. 3
Annotation: Referát.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 10, s. 26-27
Annotation: Referát.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 13, s. 73-74
Annotation: Kritika noticky režiséra R. Mihuly Proč krysař? v divadelním programu k uvedení dramatizace E. F. Buriana v Brně.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 68
Annotation: Recenze knižního vydání.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 76-77
Annotation: O večeru Miroslava Horníčka v Brně.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 9, září, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [1], leden, s. 21
Annotation: Referát o inscenaci v Brně.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 7, příl., s. 3-4
Annotation: Mj. referát o pořadu Koncert pro pana Masaryka sestaveném z Čapkových Hovorů s TGM a inscenovaném v Gottwaldově v přednesu Gustava Opočenského.
Article