By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 445-448
Annotation: Recenze sborníku z konference věnovaného památce M. Gasparova.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 398-408
Annotation: Studie se zabývá generativním popisem metrické normy českého sylabotónického verše vyloženým v monografii M. Červenky. Na základě jazykových...
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 11. 2015
Annotation: Rozhovor o kvantitativní a korpusové versologii se členem Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 974-975
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 47, 24. 2., příl. City life, březen, s. 81
Annotation: Rozhovor s versologem P. Plecháče o jeho odborném zaměření; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 157, 10. 7., příl. Orientace, s. 15
Orientace. -- 14. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s versologem P. Plecháčem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 452-455
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 11. 2015
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article
10
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 236-246
Annotation: Článek poskytuje informace o Databázi českých meter (DČM), která zpřístupňuje metrický a strofický popis téměř 1 700 básnických sbírek...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 59-66
Annotation: Cílem textu je ukázat souvislosti mezi rýmovaností/nerýmovaností, strofičností/nestrofičností a literárními druhy na analýze dvou sbírek...
Article
13
by Plecháč, Petr, 1985-, Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Akropolis, 2017.
Annotation: Monografie je jedním z výstůpů pětiletého grantového projektu zaměřeného na výzkum českého verše 19. století; s Přehledem testovaných...
Book
14
In: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova. -- ISSN 2311-150X. -- R. 2017, č. 11, s. 31-43
Annotation: Studie představuje možnosti užití exaktních metod a výpočetních technologií ve versologii, především algoritmus automatického rozpoznávání...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 743-769
Annotation: Studie se zabývá stylometrickou analýzou básnického díla J. Baráka. V úvodu autoři stručně shrnují polemiku, kterou vyvolala hypotéza...
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 187-190
Annotation: Studie se věnuje možnostem využití Korpusu českého verše při analýze sbírky básní "Pohádky krve" K. Tomana.
Article
17
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 2, 12. 2., s. 20-21
Annotation: Článek představuje systém pro počítačové zpracování verše "Korpus českého verše". Uvádí příklady z české poezie.
Article
18
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 16. 10. 2014
Annotation: Zpráva o konání "Dne s Korpusem českého verše" (4. 11. 2014).
Article
19
by Kolár, Robert, 1977-, Plecháč, Petr, 1985-
Published Praha : Academia, 2014.
Annotation: Brožura představuje využití počítačů v literární vědě, blížejí pak aplikace pro zpracování textů jako jsou Korpus českého verše, Databáze...
Book
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 357-365
Annotation: Autoři ve své stati srovnávají teze J. Mukařovského ohledně výzkumu básnického metra s metodou automatické analýzy verše (metra), již rozvíjí...
Article