By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 45-48
Annotation: O současné dobrodružné literatuře a jejích úkolech.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 31, 30. 7., s. 5
Annotation: Úvaha o kladných a záporných literárních postavách.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 1, leden, s. 19-20
Annotation: Úvaha o kritériích kvality v současné dětské literatuře a o některých jejích nedostatečně rozvíjených prvcích, např. humoru.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 2
Annotation: O průběhu konference věnované literatuře pro děti, pořádané 24. 11. 1958 v Praze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 7, září, s. 224
Annotation: Poznámka o prezentaci československých knih pro děti a mládež na světové výstavě v Bruselu.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 255
Annotation: Poznámka o pracovním setkání českých a slovenských spisovatelů pro děti a mládež a plánované konferenci.
Article
8
9
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 5, 1994, č. 269, 19. 11., s. 5
Annotation: Komentář; PEN klub.
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 10.-16. 11., s. 8
Annotation: Václavkova Olomouc; polemika s hodnocením uplynulé etapy vývoje české literatury v projevu bývalého ředitele Francouzského institutu v Praze...
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 2. 8., s. 3
Annotation: Názory na současnou politickou situaci.
Article
12
13
14
In: Předsíň záhad. -- S. 7-10
Annotation: Autorská předmluva (1. vyd. pod názvem Hledání antipoda, Praha, Mladá fronta 1986); s výběrovou bibliografií A. P. (s. 158-159).
Book Chapter
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 39, 22. 5., s. 1, 3
Annotation: Politické prohlášení.
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 56, 22. 7., s. 3
Annotation: O panslavistických cílech nové organizace; též o posledním vydaném románu A. P. Takových tisíc let.
Article
17
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 3, 1992, č. 18, 22. 1., s. 3
Annotation: Vyznání ze své politické nezávislosti, obhajoba své knihy Vabank, Praha 1974, a polemika s P. Dostálem (Lidové noviny, 28. 12. 1991, rubrika Otázka...
Article
18
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 3, 1992, č. 103, 1. 5., s. 1
Annotation: Polemika s poslancem Mlynárikem o smlouvě s Německem; též o knize A. P. Vabank.
Article
19
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 3, 1992, č. 123, 27. 5., s. 1
Annotation: K svému dopisu ČST, v němž odmítá údajné členství v KSČ a zdůvodňuje svou kandidaturu za Levý blok.
Article
20
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 3, 1992, č. 184, 7. 8., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor; mj. o ideálech, o něž zápasili jeho knižní hrdinové.
Article