By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [1], 1954, listopad/prosinec, s. [8]
Annotation: Autor komentuje psaní svého románu Modré údolí.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 165, 12. 7., s. 4
Annotation: Úryvek z románu.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [7]
Annotation: Autor komentuje svůj román.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 22, 29. 5., s. 509-511
Annotation: Anketa mezi lidmi různých profesí, obsahuje i odpověď Zdeňka Pluhaře.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, s. 36-37
Annotation: Úvaha o problémové mládeži a autorově práci na románu s tímto tématem.
Article
6
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1959, č. 6, červen, s. 334-336
Annotation: Stať odpovídá na otázky, jak vypadá hospodářství v západním Německu a zda je v románě "Opustíš-li mne" líčeno pravdivě.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 32, 7. 8., s. 1
Annotation: Rozhovor o románu Opustíš-li mne, další plánované knize a mládeži.
Article
8
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, příl. Dílna, s. 156-157
Annotation: Rozhovor o vztahu povolání a literární tvorby; určeno začínajícím autorům.
Article
10
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 89, 7. 5., s. 1-2
Annotation: Rozhovor o tvorbě Z. P.
Article
11
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 32, 1982, č. 23, 10. 6., s. 42-43
Annotation: Rozhovor o tvorbě Z. P.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 102, 1. 5., s. 11
Annotation: Rozhovor o jeho cestě k beletrii a o současné tvorbě; k jmenování.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 38, 1982, č. 114, 15. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o poslání spisovatele a o jeho tvorbě.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 38, 1982, č. 104, 4. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení titulu národní umělec.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 18, 5. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 4
Annotation: O specifice spisovatelské práce, o inspiraci a o poslání spisovatele.
Article
17
by Pluhař, Zdeněk, 1913-1991 jk01093515{{{}}}}
Published Praha : Čs.spisovatel, 1983.
Annotation: Vzpomínka na svou cestu k literatuře; drobný tisk vydaný k 70. narozeninám obsahuje též nepodepsaný medailón Z. P. (na s. 15).
Book
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 12-16
Annotation: O Vysočině; příspěvek.
Article
19
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 15, 1983, č. 19, s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article