By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 256-258
Annotation: Recenze listopadového vydání Act incognitorum.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 172-73
Annotation: Recenze zářijového vydání Act.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 2, říjen, s. 166-168
Annotation: Recenze předchozího čísla časopisu Acta incognitorum.
Article
4
Other Authors: '; ...Plundrová, Ivana...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 2, říjen, s. 119-124; č. 4, prosinec, s. 306-312
Annotation: Úryvek cestopisu.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 6, 1981, č. 5, leden, s. 248-249
Annotation: Recenze listopadového vydání Act.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1984, č. 3, listopad, s. 138-141; č. 4, [prosinec], s. [222]-[224]
Annotation: Recenze zářijových Act incognitorum, resp. pouze reakce na recenzi dvou polských knih o astrologii a vlivu kosmu na člověka, již napsal I. Štampach...
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 6, [únor], s. 372-380; č. 8, [duben], s. 487-494
Annotation: Polemická reakce v sérii diskusních příspěvků týkajících se zejména astrologie, v tomto případě už ovšem také vedení diskuse jako takové...
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 5, leden, s. 265-267
Annotation: Recenze listopadového vydání Act.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 10, červen, s. 919-928
Annotation: Soupis práv a povinností členů Společnosti (Societas incognitorum eruditorum secunda) se zvláštním důrazem na závazky vůči časopisu Acta incognitorum.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 6, 1980, č. 1, září, s. 58-62
Annotation: Zpráva z hodnocení únorového a březnového vydání Act.
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, s. 84-85
Annotation: Poznámka k výpočtu pravděpoodbnosti, že se mezi devíti členy SIE vyskytnou dva lidé se stejným datem narození.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 5, leden, s. 585-586
Annotation: Popis hry matematika J. H. Conwaye, jež se řadí mezi "simulační hry, které napodobují procesy reálného života".
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 6, únor, s. [707]-[710]
Annotation: Popis a pravidla hry matematika J. H. Conwaye Život, na níž autorka přibližuje fungování tzv. konečného automatu.
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 8, duben, s. [1017]-[1021]; č. 9, květen, s. 1137-1140
Annotation: Článek představující některé číselné soustavy (např. desítkovou, dvanáctkovou, dvacítkovou, šedesátkovou...), v němž autorka připojuje...
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. 850-851
Annotation: Glosa o několikeré návštěvě katedry kybernetiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK za účelem zjistit více informací o hře Minimaster Mind.
Article
16
Other Authors: '; ...Plundrová, Ivana...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 2, s. 223-225
Annotation: Článek seznamující s nejnovějšími poznatky v oboru numerologie na základě rozhovoru (součást článku) mezi matematikem M. Gardnerem a numerologem...
Article
17
Other Authors: '; ...Plundrová, Ivana...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 2, s. 123-127
Annotation: Překlad úvodní kapitoly a dílčích částí knihy J. Neymana "First Course in Probability and Statistics" z ruského překladu "Vvodnyj kurs těorii...
Article