By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 224-225
Annotation: Článek o politické angažovanosti F. L. Riegera a účasti v rámci Matice české.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 90-113
Annotation: Studie vycházející z archivních dokumentů a dalších pramenných svědectví, s kapitolami: Činnost policejních úřadů, V době revolučních...
Article
4
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 3, s. 713-714
Annotation: Recenze.
Article
5
7
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 104, 2006, č. 1, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 40, č. 1/2, 2000. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2001, s. 85-90
Annotation: Příspěvek k projektu z 50. let 20. století čerpá z materiálů úřední povahy uložených v Archivu Akademie věd ČR.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 101, 2003, č. 1, s. 189-190
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 95-103
Annotation: Stať s připojeným Seznamem prací vydaných v Bibliotéce fondu Julia Zeyera.
Article
12
by Pokorná, Magdaléna, 1961- xx0000806{{{}}}}
Published Praha : Práh : Archiv AV ČR, 2001
Annotation: Biografická studie, s četnými úryvky z korespondence, dobového tisku a policejních archivů; s Úvodem (s. 5-6) a s oddíly: Ze Sedlce do Nadějkova:...
Book
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 23, 2001, č. 5, s. 63
Annotation: Recenze sborníku, obsahujícího mj. medailon V. Tilleho.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 14
Annotation: Biografická studie o matce P. Ch.; s úvodní poznámkou; v rubrice Z literárního archivu PNP.
Article
15
In: Historická Olomouc. -- ISSN 1211-0663. -- Sv. 11, 1998, s. 283-291
Annotation: Příspěvek na sympoziu (v sekci zaměřené na vývoj vědeckých společností mimouniverzitního charakteru v evropském kontextu) dokumentující...
Article
16
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 97, 1999, č. 2, s. 436
Annotation: Referát o akci s blokem literárních příspěvků.
Article
17
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 1999, č. 11, 27. 10., s. 7
Annotation: Medailon; o působení F. L. Č. v KČSN.
Article
18
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 3, 1992, č. 5, květen, s. 158
Annotation: Medailón; též o jeho vydavatelské a publicistické práci.
Article
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 108, 2010, č. 4, s. 683-687
Annotation: Recenze.
Article