By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 161, 12. 7., s. A1
Annotation: Článek o převzetí nakladatelství Columbus P. Paroubkovou a o pamětech J. Paroubka.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 218, 19. 9., s. 9
Annotation: Vzpomínka na zesnulého P. Šabacha.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 111, 12. 5., s. A2
Annotation: Článek o přestavbě sídla Knihovny Václava Havla na Loretánském námeští v Praze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 216, 16. 9., s. A9
Annotation: Reportáž o Koločavě, rodišti N. Šuhaje; v souvislosti s prózou I. Olbrachta.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 75, 28. 3., s. A8
Annotation: Článek o připravované premiéře níže uvedené inscenace.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 237, 12. 10., s. A2
Annotation: Glosa k průběhu níže zmíněné konference a účasti V. Havla.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 68, 20. 3., s. A5
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 232, 4. 10., s. A5
Annotation: Článek. Doplněno o níže uvedenou glosu.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 27, 1. 2., s. A3
Annotation: Článek k průzkumu veřejného mínění o odkazu V. Havla.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 27, 1. 2., s. A1
Annotation: Glosa k průzkumu veřejného mínění o odkazu V. Havla. Navazuje článek na s. A3.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 119, 22. 5., s. A2
Annotation: Článek k vydání níže zmíněné knihy v nakladatelství P. Paroubkové a dalším nakladatelským plánům P. P.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 259, 8. 11., s. A13
Annotation: Článek o literární tvorbě R. Johna a úvaha o jejím možném pokračování po odchodu z politiky.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 237, 12. 10., s. A2
Annotation: Komentář k níže zmíněné konferenci.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 158, 8. 7., s. A2
Annotation: Glosa ke knihám politika J. Paroubka.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 227, 26. 9., s. A3
Annotation: Článek o nové verzi české národní hymny, kterou na objednávku premiéra M. Topolánka nahrál dirigent J. Bělohlávek a sbor Národního divadla.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 161, 12. 7., s. A3
Annotation: Článek o plánovaném vydání pamětí politika J. Paroubka; též k dalším jeho knihám.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 172, 25. 7., s. A14
Annotation: Článek o níže zmíněných pamětech důstojníka zpravodajské služby BIS.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 12, 15. 1., s. A1
Annotation: Zpráva o návštěvě amerického spisovatele v Praze. Viz též článek na s. A4.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 295, 18. 12., s. A3
Annotation: Článek ke 3. výročí úmrtí V. Havla; mj. k výzkumům věnovaným jeho osobnosti, dílu a odkazu. Připojena poznámka "Havel dnes promluví. Jeho...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 12, 15. 1., s. A4
Annotation: Článek o návštěvě amerického spisovatele v Praze. Připojena glosa "Brownovy bestsellery".
Article