By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 20, 26. 11., s. 7
Annotation: Rozhovor mj. o německých a rakouských básnících na dvoře posledních Přemyslovců a o česko-rakousko-německých kulturních vztazích.
Article
3
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 118
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 114-118
Annotation: O historii vydávání Kritického sborníku; text měl být součástí dokumentárního bloku pro jubilejní dvacáté číslo Kritického sborníku.
Article
6
7
In: Masarykův lid. -- Roč. 7, 2001, č. 3, září, s. 28-29
Annotation: Komentář o knize B. Čelovského a o jasnozřivosti sbírky J. Koláře Prométheova játra; s poznámkou Poprvé vysíláno na stanici Čro3-Vltava...
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 287, 9. 12., s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání překladu eposu připravovaného na jaro 2000.
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1997, č. 33, březen, s. 37-48
Annotation: Rozhovor; s úvodní biografickou poznámkou. S ostatními pod názvem České rozhovory.
Article
11
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 24, prosinec, s. 43-50
Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 4. 2017
Annotation: Vzpomínka na překladatele a básníka P. Koptu; u výboru z jeho pozůstalosti, který připravil a bio-bibliografickou poznámkou doplnil V. Färber...
Article
12
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1994, č. 26, září, s. 294-302
Annotation: Úvaha o pohřbívání v Čechách, mj. o pohřbech: Havlíček Borovský Karel, Němcová Božena, Masaryk Tomáš Garrigue, Čapek Karel, Lopatka Jan,...
Article
13
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 294, 16. 12., příl. Report, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 1, leden, s. 51-58
Annotation: Úvaha nad knihou F. Langra "Železný vlk".
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 16. 2., s. 12-13
Annotation: Též o českých překladech jeho básní; zkrácený text příspěvku na rilkovském semináři v Goethe-Institutu v Praze 15. 11. 1994.
Article
16
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k 10. výročí úmrtí 22. 6.
Article
17
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 155, 8. 7., s. 16
Annotation: Medailón básníka a překladatele; k 10. výročí úmrtí 4. 7.
Article
18
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 223, 25. 9., Příloha, s. 8
Annotation: Medailón; u ukázek z díla P. E. otištěných na s. 8 a 9.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 23, září/říjen, s. 59-72
Annotation: Úvaha o podobách a možnostech písňových textů.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 4, prosinec, s. 3-14
Annotation: Studie o výskytu postavy Fausta v českých lidových hrách, dále v uvedených hrách I. Vyskočila, J. Suchého a V. Havla.
Article