By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 2. 1., s. 19
Annotation: Komentář k vydání literárního díla naivního básníka.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 34, 10. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 44, 21. 2., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 49, 27. 2., s. 19
Annotation: O A. Nádvorníkové.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 49, 27. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 79, 4. 4., s. 18
Annotation: Referát o výstavě věnované Rychlým šípům a Jaroslavu Foglarovi.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 24, 5. 6., s. 79
Annotation: Recenze výstavy a monografie.
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 26, 19. 6., s. 92-95
Annotation: Stať o Katolické moderně.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 6, 1999, č. 35, 23. 8., s. 58
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 107, 7. 5., příl. Víkend, s. 5
Annotation: Referát o výstavě Tvorba Josefa Váchala ve sbírkách knihovny Národního muzea, otevřené v Muzeu knihy v zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 113, 14. 5., příl. Víkend, s. 5
Annotation: Referát o výstavě díla J. K. v Třebíči.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 138, 13. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 151, 28. 6., s. 11
Annotation: Recenze č. 3/1994.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 153, 30. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 15
Annotation: Recenze "pragensistického" čísla 25.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 160, 11. 7., s. 11
Annotation: Recenze 40. č. revue.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 163, 14. 7., s. 11
Annotation: Recenze 28. č.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 208, 5. 9., s. 11
Annotation: Recenze knihy a referát o stejnojmenné výstavě koláží: Kolář Jiří, v Památníku národního písemnictví v Praze.
Article