By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 8
Annotation: Esej o prvotině F. Kafky, souboru próz "Betrachtung", které vyšly časopisecky v roce 1908. Do češtiny byl název prozaického souboru přeložen...
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 6. 6. 2018
Annotation: Rozhovor o D. F. Wallaceovi a překládání jeho knihy povídek.
Article
4
In: Křesťan - kritik - básník. -- ISBN 978-80-257-3101-7. -- S. 473-476
Annotation: Doslov k výboru statí T. S. Eliota charakterizuje jejich autora v jeho třech polohách, tj. jako křesťana, kritika a básníka, a ve stručnosti představuje...
Book Chapter
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 24-25
Annotation: Rozhovor o Skoumalově překladu Joyceova Odyssea, otázce smysluplnosti literární vědy a limitech vyučování literatury jako oboru.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 8, 10. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o překladech jako součásti národní literatury.
Article
7
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 58-59
Annotation: Esej. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Kavárna, s. [E-I]-[E-II]
Annotation: Úvaha o čtenářství a výuce literatury.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 24, 28. 1., příl. Kavárna, s. F4
Annotation: Recenze, opatřená biograficko-bibliografickou poznámkou o M. Pokorném.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 42, 18. 2., příl. Kavárna, s. D7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 3, s. 230-233
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 224-228
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 228-236
Annotation: Rozbor překladu.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 326-331
Annotation: Recenze překladu T. Míky.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 3, s. 241-244
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 52-59
Annotation: Úvaha o limitech dosavadních typů interpretace uměleckého díla rozvíjí podněty Kantovy Kritiky soudnosti, resp. eseje S. Sontagové O stylu, ve...
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 1, s. 203-219
Annotation: Rozbor kritických statí M. Hyblera v Kritické Příloze Revolver Revue; s kapitolami Jazyk, Exkurz o obrazech, Argumentace, Koncept literatury, Vzory...
Article
18
by Pokorný, Martin, 1973-
Published Praha : Prostor, 2002.
Annotation: Soubor studií vycházejících vesměs z antické a světové literatury (jejich případné původní otištění je uvedeno v Poznámkách, s. 155-164);...
Book
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 14. 5., s. 7
Annotation: Studie o jazykové stránce díla.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 3, s. 230-237
Annotation: Recenze.
Article