By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 144
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 136-137
Annotation: Recenze. Navazuje recenze M. Chocholatého.
Article
3
In: Návratnost nóny. -- ISBN 978-80-7319-135-1. -- S. 80-82
Annotation: Doslov.
Book Chapter
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Článek se věnuje O. Březinovi u příležitosti 150. výročí jeho narozenin. Text pojednává také o sympoziu "Otokar Březina 2018", které se...
Article
5
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 3-5
Annotation: Referát o Mezinárodním sympoziu "Otokar Březina 2018", které se konalo 15. 9. 2018 v Jaroměřicích nad Rokytnou, doplněný medailonem O. Březiny;...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 16
Annotation: Článek se věnuje odkazu J. Mahena u příležitosti 80. výročí od smrti spisovatele.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 134, září, s. 2
Annotation: Autor ve svém komentáři doplňuje článek M. Štemberkové "Život Bohuslavy Bradbrookové" (in: Zprávy Společnosti bratří Čapků, 2019, č. 133,...
Article
8
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.3
Annotation: Medailon připomínající výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
9
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 19-35
Annotation: Studie věnovaná vztahu J. Mahena a F. Halase, od jehož smrti uplynulo v roce 2019 70 let, důraz je kladen na korespondenci obou básníků.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 18
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Podél hranice. -- ISBN 978-80-7354-214-6. -- S. 88
Annotation: Doslov - rozbor témat povídek.
Book Chapter
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 2
Annotation: Článek o básnických a kritických reflexích osobnosti a tvorby J. Čapka ze strany F. Halase a reflexe Halasova díla ze strany J. Čapka. Viz např....
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 11
Annotation: Článek o reflexi literární tvorby bratří Čapků ze strany K. Sezimy.
Article
15
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 26-28
Annotation: Stať o práci J. Mahena na libretu opery L. Janáčka "Výlety páně Broučkovy".
Article
16
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 26-27
Annotation: Gratulační stať se hravě zabývá různými Trávníčky (kromě literárního vědce J. Trávníčka zmiňuje mj. též jazykovědce F. Trávníčka...
Book Chapter
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 10, říjen, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Medailon autorky knihy Dvacet šest krásných let (1967, 1974) k 100. výročí jejího narození.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 46, 15. 11., s. 14
Annotation: Fejeton o měsíci listopadu v české poezii (v seriálu Básnický rok, dříve Básnický kalendář).
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 90-91
Annotation: Životopisné portréty ke 100. výročí narození J. Hrabáka a F. Tenčíka.
Article