By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Josef Polák

}}

}}

Josef Polák is a retired Czechoslovak slalom canoeist who competed in the early 1960s. He won a silver medal in the C-2 team event at the 1961 ICF Canoe Slalom World Championships in Hainsberg. Provided by Wikipedia
1
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 3/4, s. 130-131
Annotation: Stať se věnuje časopisu Lužičan a Tábor a vypočítává, kteří spisovatelé ruchovské generace do něj přispívali.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 114, 18. 10., s. 3
Annotation: Článek o díle J. V. Sládka.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 121, 26. 10., s. 3
Annotation: Článek o významu díla J. V. Sládka.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 2, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 1, 7. 1., s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 3, s. 134-138
Annotation: Autor se zamýšlí nad tématem mateřství v Erbenově "Kytici".
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 7
Annotation: Glosa k recenzi M. Jungmanna (LtN č. 11), kritizující Polákovu předmluvu k výboru z básní J. V. Sládka.
Article
9
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 1, s. 1-6
Annotation: Krátká studie komentující následně otištěnou korespondenci Josefa Václava Sládka s výborem Musea království Českého.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 2, s. 99-100
Annotation: Autor přetiskuje dopis Josefa Václava Sládka Adolfu Heydukovi, kde píše o Sovově pseudonymu Valburga Turková. Dále autor přetiskuje báseň "Tomu,...
Article
11
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 41, 1959, č. 1, s. 38-42
Annotation: Stať o cestě dvou českých spisovatelů na sever. Otištěny Sládkovy dopisy z cest.
Article
12
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 42, 1960, č. 4, s. 233-236
Annotation: Stať o vlivu Schillera na české spisovatele.
Article
13
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 3, s. 222-224
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 5, s. 181-184
Annotation: Autor se zamýšlí nad vědou a vědci.
Article
15
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 6, s. 265-273
Annotation: Autor připomíná poslední léta života J. V. Sládka.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 5, květen, s. 240
Annotation: Poznámka o dopisu J. Zeyera dceři J. V. Sládka k jejím 10. narozeninám; připojen krátký úryvek z dopisu.
Article
17
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 5, 1960, č. 3/4, s. 96-114
Annotation: Edice rukopisu přednášky Josefa Václava Sládka „Emancipace žen“ z počátku 60. let 19. stol..
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1225-1226
Annotation: Esej autora procházejícího se krajem K. J. Erbena,
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, s. 47-48
Annotation: O genezi Sládkovy sbírky dětské poezie.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 106
Annotation: Medailon básníka Karla Vokáče.
Article