By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 6, červen, s. 187-188
Annotation: Krátká studie se zabývá vztahem Nerudy ke slovanským jazykům a ke Slovanům obecně, sleduje vlivy ruských autorů na jeho tvorbu a jeho dobovou...
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 7, 12. 2., s. 4
Annotation: Medailon k 75. výročí narození.
Article
5
6
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 3/4, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 3, s. 33
Annotation: Autor pojednává o prvním máji a jeho symbolice v (moderní) české literatuře.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 193-199
Annotation: Studie se věnuje otázce "jak pojímal Jungmann Goetha při výběru svých překladů z něho a ve své literární theorii, slovesnosti". Autor upozorňuje,...
Article
9
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [5], s. 105-106
Annotation: Stať hodnotí knižní produkci za uplynulý rok. Věnuje se politické literatuře, próze, poezii a vědecké literatuře.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 6
Annotation: Medailon k 80. výročí úmrtí 20. 9.
Article
11
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 12, s. 167
Annotation: Autor pojednává o tématu vánoc v české poezii.
Article
13
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 4, s. 298-300
Annotation: Recenze na svazky edice Hlasy.
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 3/4, s. 488-496
Annotation: Recenze o tří knižních publikacích a článku B. Havránka "Josef Jungmann s dnešního hlediska" (Tvorba XVI., č. 47, s. 915-916) k stému výročí...
Article
15
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 72, 1948, č. 2, s. 236-244
Annotation: Studie se zabývá rodícím se literárním žánrem romanetem, který autor zkoumá především na díle Jakuba Arbese.
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 7, s. 107-109
Annotation: Výňatek z přednášky věnované Nerudově zájmu o vesmír a o soudobé vědecké objevy, tak jak je básnicky zachytil ve sbírce Písně kosmické.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 3, 16. 1., s. 9
Annotation: Medailon k jubileu 16. 1.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 17, 25. 4., s. 6
Annotation: Medailon k jubileu 27. 4.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 48, 28. 11., s. 5
Annotation: Medailon k 80. výročí narození 30. 11.
Article
20
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 3/4, květen, s. 260-264
Annotation: Zpráva z heinovských oslav v Berlíně a v Praze, kterých se účastnili též čeští literární vědci a spisovatelé.
Article