By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 13, 22. 6., Příloha Divadelních novin, s. I-IV
Annotation: Rozhovor o významu a vlivu streamovaného divadla na současnou i budoucí divadelní tvorbu.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 20, 24. 11., Příloha Divadelních novin, s. I-IV
Annotation: Rozhovor o pražských divadelních festivalech (o jejich možnostech, množství a financování).
Article