By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 33, 16. 8., s. 2
Annotation: Polemika s výtvarným referátem P. Vaňouse v rubrice Došlo; připojena odpověď autora referátu.
Article
2
Annotation: Sborník ze sympozia věnovaného V. Zuskovi u příležitosti jeho 60. narozenin (viz předmluva editorů); mj. obsahuje uvedené studie a bibliografii...
Book
3