By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, příl. Philologica, roč. 4, č. 2, prosinec 1948, s. 20-21
Annotation: Anglicky psaná zpráva o vydání dosud neznámých Husových univerzitních přednášek.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 8, říjen, s. 295-296
Annotation: Článek podává zprávu o průběhu Letní školy slovanských studií.
Article
3
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 1, s. 97-101
Annotation: Poznámky k celkem běžnému národnostnímu utrakvismu a dvojjazyčnosti v Čechách a zvláště na Moravě až do let 1938/1939 (na příkladu vlastního...
Article
4
5
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 2000, č. 14/15, prosinec, s. 20-21
Annotation: Stať založená na Masarykových posudcích 58 disertačních prací z let 1888-1910.
Article
6
by Polišenský, Josef, 1915-2001 jk01100497{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum : Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv UK : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2001
Annotation: Kniha pamětí; s autorovým Úvodem (s. 7-13) a s oddíly: Jaro dětství, Léto mládí, Podzim plný bouřek, "Indiánská zima"; se jmenným rejstříkem.
Book
7
by Polišenský, Josef, 1915-2001 jk01100497{{{}}}}
Published Praha : Academia, 1999.
Annotation: Soubor esejů, s Úvodem (s. 9-12) a s oddíly: První svědectví přišlo z Hispánie (mj.: Španělsko-chilský básník Ercilla v Praze, s. 19-20);...
Book
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 15, 1993, č. 4, s. 41-46
Annotation: S úvodní biograficko-bibliografickou poznámkou.
Article
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 23, 1993, č. 50, s. 86-88
Annotation: Clamores Eliae; recenze.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 40, s. 19-30
Annotation: Komenský Jan Amos; studie o českém a rakouském historikovi A. G. (1829-1892) s částmi Život ve stínu Palackého?, Gindelyho působení v Olomouci...
Article
11
12
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 42, s. 13
Annotation: Komenský Jan Amos; nekrolog (zemřel na jaře 1989 u Cardiffu).
Article
14
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 75, 28. 3., příl. Slovo na sobotu, s. 1
Annotation: Rozhovor o Komenský Jan Amos u příležitosti 400. výročí jeho narození.
Article
16
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 27, 1991, s. 294-296
Annotation: O komeniologických badatelích z řad českých historiků, zejména o: Kumpera Jan.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 219, 15. 9., s. 5
Annotation: K 420. výročí narození 15. 9.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 74, 28. 3., s. 4
Annotation: K 398. výročí narození 28. 3.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 6, 8. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
by Polišenský, Josef, 1915-2001 jk01100497{{{}}}}
Published Praha : Svobodné slovo, 1963
Annotation: S úvodem Komenský a jeho doba, s kapitolami 1. Původem Moravan, jazykem Čech, 2. V boji proti důsledkům Bílé hory, 3. V boji za odkaz české vzdělanosti,...
Book