By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 6-7
Annotation: Referát a výběr komentovaných diskusních příspěvků; se samostatným nepodepsaným redakčním sloupkem (s. 6) hodnotícím konferenci.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, říjen 1956, s. 6-10
Annotation: Článek polemicky reflektující diskusi o dětské literatuře na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, listopad 1956, s. 34-35
Annotation: O překladech dětské literatury mezi češtinou a slovenštinou.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 6, červen, s. 257-261
Annotation: Úvaha o literární kritice v oblasti tvorby pro děti a mládež, shrnující diskusi na toto téma, která probíhala od května předchozího roku.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 1, leden, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 1, leden, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 5, květen, s. 227-228
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 9, listopad, Příloha, s. 98-99
Annotation: Glosa o chystaném obnovení slovenského časopisu pro děti Slniečko.
Article
9
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 5, květen, s. 296-297
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
11
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 2, únor, s. 135-136
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 4, duben, s. 279-280
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, s. 711-712
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 2, únor, s. 132
Annotation: Recenze knihy nazvané v rukopise Indiánskou stezkou.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 10, prosinec, s. 672-673
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, s. 524-525
Annotation: Vývojový přehled slovenské situace 19. a 20. století
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, s. 498
Annotation: K recenzi M. Jurči (ZM, č. 6).
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 10, prosinec, s. 697-698
Annotation: Recenze knihy navazující na román Monika.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 2, únor, s. 122
Annotation: Recenze českého vydání s názvem Kočička Petrišorka.
Article