By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [36]-[38] [1]-3
Annotation: Polemická úvaha o slovenské literatuře, inspirovaná rozhlasovým rozhovorem spisovatele L. Balleka o národním charakteru a kvalitách soudobé slovenské...
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [56]-[66] [1]-11
Annotation: Polemická úvaha o slovenské literatuře, inspirovaná rozhlasovým rozhovorem spisovatele L. Balleka o národním charakteru a kvalitách soudobé slovenské...
Article
3
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 28-35
Annotation: Úryvek ze vzpomínkové knihy.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [37]-[47]; č. [10], prosinec, s. [44]-[51] ([1]-8)
Annotation: Autobiografická próza, vzpomínky z cestování po Itálii a setkání se snoubenkou M. R. Štefánika Giulianou Benzoni.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [3], březen, s. [90]-[105] ([1]-15) ; č. [4], duben, s. [70]-[90] ([1]-20)
Annotation: Komentář k průběhu 3. Sjezdu Slovenských spisovatelů.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 44, 4. 11., s. 20-22
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 30, 11. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor; na s. 3 píše o její tvorbě Kašpar Jan (Spisovatelka Hana Ponická).
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 109, 11. 5., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 198, 25. 8., příl. Víkend MF, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: Adresováno Obci spisovatelů; Obec spisovatelů.
Article
12
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 252, 29. 10., s. 7
Annotation: Zejména o česko-slovenských vztazích.
Article
14
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 28, 1991, č. 3, s. 118-127
Annotation: Mj. o: Seifert Jaroslav, Kohout Pavel.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 8/9, srpen/září, s. 407-408
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 7, 1977, č. 3/4, červenec, s. 8-9
Annotation: Příspěvek připravovaný do diskuse na 3. sjezdu: Zväz slovenských spisovatel'ov, Bratislava, 2. 3.
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 3, 1968, č. 4, s. 66-69
Annotation: Zpráva o mezinárodním setkání spisovatelů ve slovinské Piraně s esejistickým zamyšlením o středoevropském prostoru a rakousko-uherské tradici.
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 88-89
Annotation: Fejeton.
Article
19
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 32-37
Annotation: Reportáž z velikonoční slavnosti 25. 3. 1988 na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě.
Article
20
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [100]-105; R. 1989, č. 2, s. [70]-75
Annotation: Osobní vzpomínka na pobyt v Římě, na její příjezd sem v roce 1948 s odkazem na M. R. Štefánika, který se do Říma opakovaně vracel; autorka...
Article