By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 15. 4., s. 44-65
Annotation: Autorka sleduje souvislosti dialektického uvažování Zdeňka Nejedlého a snaží se ukázat komplexnost jeho způsobu přemýšlení. Nejedlý podle...
Article
2
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 4, 1956, č. 4, srpen, s. 493-525
Annotation: Autorka se zamýšlí nad vývojem myšlení J. A. Komenského a jeho jednotlivými spisy a dospívá k závěru, že ve "Všenápravě", pozdním latinsky...
Article
3
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 5 (29), 1983, s. 5-19
Annotation: Studie o jeho pojetí kultury.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 9, 29. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti 80. narozenin; též o její práci komeniologické.
Article
5
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 24, 1976, č. 4, září, s. 562-573
Annotation: O navázání Palackého filozofie dějin na starší českou tradici, zejména reformační.
Article
6
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 12, 1964, č. 3, květen, s. 433-438
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 20, 1970, č. 1, 8. 1., s. 1, 4
Annotation: Článek.
Article
8
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 20, 1970, č. 5, s. 679-691
Annotation: Stať.
Article
9
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 24, 1970, č. 11, listopad, s. 1513-1522
Annotation: Studie.
Article
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 18, 1970, č. 6, leden 1971, s. 900-911
Annotation: O pojetí zla v dílech J. A. K.
Article
11
In: Universita Karlova. -- Roč. 15, 1968/1969, č. 13, 19. 3. 1969, s. 4
Annotation: O smyslu českých dějin u J. A. K.
Article
12
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 21, 1971, č. 2, duben, s. 324-327
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 26, 1978, č. 1, březen, s. 182-188
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 24, 1976, č. 1, únor, s. 19-27
Annotation: O socialistickém hodnotovém systému v kulturní (též literární) oblasti.
Article
15
In: Národní práce. -- R. 1940, č. 259, 22. 9., s. 3
Annotation: O nutnosti doplňovat četbu literatury vědecké četbou literatury beletristické ve všech oborech, např. historická fakta se čtenáři nejlépe...
Article
16
In: Národní práce. -- R. 1940, č. 175, 30. 6., Příloha, s. 3
Annotation: Bylo by třeba, aby i naše hodnotná kniha oblékla všední roucho, aby laciná, dvoukorunová v kapesním formátu a novinovém papíře zaplnila šedivé...
Article
17
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 265-271
Annotation: O nejistotě historického poznání a nazírání.
Article
18
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 29, 1981, č. 6, prosinec, s. 910-917
Annotation: Studie v čísle věnovaném B. B.
Article
19
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 1, s. 18-23
Annotation: Studie.
Article
20