By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 13
Annotation: Úvaha o obtížnosti pohledu na českou poválečnou literaturu prostřednictvím pojmu "literární generace".
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 33-39
Annotation: Studie analyzující dílo Jana Vladislava (předmluvy a doslovy a poezii ze 60. let 20. století a pozdější exilové deníky), jako příklad zdůrazňování...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 116-121
Annotation: Interpretační studie.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 2, prosinec 2005, s. 47-52
Annotation: Studie mapující možnosti pojmu styly recepce (četby).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 1, říjen 2004, s. 12-17
Annotation: Kritika dosavadního pojetí role periodik v (nejen) literární komunikaci; náčrt nového pojetí, inspirovaný přístupy moderní sociologie.
Article
10
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 2, prosinec 2004, s. 37-43
Annotation: Úvaha, rozvrhující možnosti sociologických podnětů pro teorii umění, resp. literatury, mimo jiné rozvíjí výklady P. V. Zimy.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 99-100
Annotation: Recenze.
Article
12
by Poslední, Petr, 1945- jn99240000899{{{}}}}
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2004.
Annotation: Analytická studie sledující problematiku české recepce polské literatury (na příkladu pěti významných děl daného období), a to v souvislosti...
Book
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 128-133
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 14, 2003/2004, č. 2, s. 37-41
Annotation: Esej o čtenářství a výuce bohemistiky na vysokých školách.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 150-156
Annotation: Recenze.
Article
16
by Poslední, Petr, 1945- jn99240000899{{{}}}}
Published Prahy : CZ Books, 2006.
Annotation: Monografie zaměřená na objasnění analogií i rozdílů mezi českým a polským uvažováním o literatuře v letech 1955-2000, a to pomocí analýzy...
Book
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
by Poslední, Petr, 1945- jn99240000899{{{}}}}
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2002.
Annotation: Kniha vzpomínek na šestnáctiletý pobyt v Polsku (1980-1996, mj. ve Varšavě, Krakovu a Vratislavi); s úvahami a zamyšleními nad polsko-českými...
Book
20
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 10, 1999/2000, č. 3, leden 2000, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article