By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 1, 2002, č. 18, 15. 8., s. 80-81
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 17. 4., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 222, 14. 11., s. 5
Annotation: Z besedy dramatiků Havel Václav, Stoppard Tom, Miller Arthur, Harwood Ronald v plzeňském Divadle J. K. Tyla v rámci 61. mezinárodního kongresu PEN...
Article
5
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 145, 28. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 28, 1991, č. 12, s. 20
Annotation: Zprávy Dilia, Listy z Aura-Pontu; recenze bulletinů dvou literárních a divadelních agentur.
Article
7
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 19, 28. 1., s. 5
Annotation: O chystaném vydání hry M. K., o jejím uvedení v Divadle K v Praze a o vydávání dalších děl M. K. v Československu.
Article
8
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 34, 18. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 65, 1. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 73, 13. 4., s. 5
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 232, 3. 10., s. 20
Annotation: Článek o devítidílné rozhlasové dramatizaci románu F. Werfela Čtyřicet dnů.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 191, 16. 8., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Glosa o anglicky psané hře J. D. M. Dopis do Wollongongu, která se hraje v Praze v originále; s citovanými výroky J. D. M. o hře a o její překladatelské...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 26. 2., příl. Praha Dnes, s. 1, 5
Annotation: Referát o výstavě v Národním muzeu.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 48, 21. 11., s. 50
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 31, 21. 7., s. 22-25
Annotation: Článek mapující český trh časopisů pro ženy (Tina, Vlasta, Katka, Žena + Móda, Betty, Elle).
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 40, 22. 9., s. 52-55
Annotation: Biografická stať.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 30, 18. 7., s. 50
Annotation: Recenze knihy o: Kemr Josef.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 36, 29. 8., s. 52-55
Annotation: Životopisná stať; též o: Osvobozené divadlo, Voskovec Jiří, Werich Jan.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 7. 3., s. 50
Annotation: Recenze knihy o herci M. Donutilovi.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 116, 20. 5., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Referát o připravovaném festivalu Linhartovy nadace Z domova..., věnovaném současným českým literátům a dramatikům.
Article