By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 4, září, s. 443-502
Annotation: Soubor článků z 10. plenárního zasedání ČSAV. Obsahuje i projev J. Průška o sekci jazyka a literatury.
Article
2
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 66, 1957, č. 1/2, březen, s. 7-61
Annotation: Soubor textů ze 6. valného shromáždění ČSAV. Obsahuje výroční zprávu J. Průška o činnosti VIII. sekce ČSAV za rok 1956.
Article
3
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 15, 1960, č. 5, květen, s. 99-100
Annotation: Autor se zamýšlí nad československou orientalistikou.
Article
4
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 8, 1953, č. 1, 19. 1., s. 1-2
Annotation: Autor referuje o zájmu Z. Nejedlého o orientalistiku.
Article
5
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 7, 1952, č. 6, 15. 6., s. 95-96
Annotation: Autor referuje o vystoupení čínského uměleckého souboru v Československu.
Article
6
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 7, 1952, č. 7, 15. 9., s. 113-114
Annotation: Medailon B. Mathesia.
Article
7
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 8, 1953, č. 1, 19. 1., s. 16
Annotation: Autor informuje o otevření Lu Sünovy knihovny.
Article
8
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 8, 1953, č. 5, 14. 5., s. 69
Annotation: Autor vzpomíná na K. Gottwalda.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 50, 12. 12., s. 5
Annotation: Medailon - výtah z projevu na slavnostním večeru pořádanému Čs. výborem obránců míru; s úvodní redakční poznámkou a portrétní kresbou.
Article
10
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 10, 1955, č. 2, 14. 2., s. 17
Annotation: Nekrolog.
Article