By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 5, květen, s. 172
Annotation: Článek pojednává o Nerudově básni "Honvéd" nepsané podle vzoru S. Petőfiho, která měla veliký ohlas v Bulharsku.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 324-325
Annotation: Zpráva o vydání antologie české a slovenské poesie v Budapešti v r. 1953, v níž vyšly překlady K. H. Máchy, S. K. Neumanna, P. Bezruče apod.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 664-665
Annotation: Kratší studie o překladech poezie Jiřího Wolkera maďarským básníkem Attilou Józsefem v rámci Antologie české a slovenské poezie.
Article
5
In: Dobrý den Brno. -- s. 159-172
Annotation: Doplňkový text autorčina manžela (a prvního velvyslance ČR v Maďarsku v letech 1994-1998) k vzpomínkovému románu Dobrý den Brno, zachycujícímu...
Book Chapter
6
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 124, 2005, č. 1, s. 229-233
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 1 (9), 2003, č. 5, s. 35-38
Annotation: Studie s kapitolkami Literární překlady, Dílo Balbínovo, Ohlasy historické, Ohlasy v umění, Kult světců.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 62, 1993, č. 3, s. 261-266
Annotation: Příspěvek na 11. mezinárodním sjezdu slavistů (Bratislava, 30. 8.-8. 9. 1993).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 17. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog (7. 11. 1898 Ochoz u Brna - 17. 2. 1994).
Article
11
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 107, 7. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o Horově článku Mladé Maďarsko z 27. 6. 1935, v němž byl připomenut Gál István.
Article
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze; studie je součástí sborníku vydaného na počest 110. výročí narození J. K., v němž kromě části Meditace věků jsou i příspěvky...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 77-79
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 2, s. 185-187
Annotation: Mezinárodní komparatistické sympozium se konalo 12.-13. 4. 1988.
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 32, 1963, č. 1, 18. 3., s. 369-382
Annotation: O stati L. Doboszyho ve Filológiai Közlöny 1960, s. 369-382.
Article
16
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 52, 1966, č. 1, s. 54-57
Annotation: Referát o konferenci; rovněž o štúrovské literatuře posledních let.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 542-544
Annotation: Recenze soupisu od nejstarších dob do roku 1970.
Article
19
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 2, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 108, 1989, č. 1, červen, s. 123-126
Annotation: Recenze.
Article