By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 48, 19. 11., s. 18
Annotation: Referát.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 7, 4. 2., s. 18
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Návštěva" podle povídky E. Hakla, již inscenuje Národní divadlo.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 25. 2., s. 19
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci Dejvického divadla "Absolutno, kabaret o konci světa", která vychází z románu K. Čapka "Továrna na Absolutno".
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 18, 23. 4., s. 18
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci "Kytice" K. J. Erbena, již uvádí Národní divadlo.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 1., s. 19
Annotation: Referát o divadelních inscenacích D. Drábka "Kanibalky : soumrak samců", již uvádí Divadlo Rokoko, a "Konzervativec" D. Zábranského, již uvádí...
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 1., s. 19
Annotation: Zpráva o rozhlasové a divadelní inscenaci hry R. Medka "Plukovník Švec".
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 5, 21. 1., s. 20
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Dopisy Olze", jež vznikla na základě dopisů V. Havla O. Havlové z vězení a již uvádí Divadlo v Dlouhé.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018/2019, č. 52/1, 17. 12. 2018, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 6.-12. 1., s. 4
Annotation: Recenze souboru studií z 60. - 70. let (rukopisný název Čtrnáct studií o baroku našem a cizím).
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 13.-19. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 8, 17.-23. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 10.-16. 3., s. 4
Annotation: Referát o výstavě Divadlo Oldřicha Daňka.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 12, 17.-23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 12, 17.-23. 3., s. 4
Annotation: Medailon v rubrice Kdo byl...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 50, 4. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 30. 4., s. 18
Annotation: Referát o posledních inscenacích Divadla Rokoko, z nichž jednou je dramatizace několika povídek K. Čapka od A. Goldflama.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 21, 14. 5., s. 20
Annotation: Poznámka o letošním ročníku stejnojmenné soutěže a jejích úskalích.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 11. 6., s. 18
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article