By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 53-56
Annotation: Příspěvek pronesený na sympóziu "Československo 1988" u příležitosti 70. výročí vzniku čs. státu, týkající se vztahu obou národů, zejména...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 287, 8. 12., s. 12
Annotation: Polemika s knihou Náměstí Krasnoarmějců 2, zejm. s jedním z autorů M. Spurným a jeho názorem na M. Hrocha a spolupráci s StB. Rozhovor s autory...
Article
3
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 20-22
Annotation: Referát přednesený na konferenci, kterou k poctě V. Havla pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 19. 3. 2012.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 4, [13. 8.], s. 5-6
Annotation: Projev u příležitosti odhalení pamětní desky zakladateli Listů na budově muzea v Kořencích na Boskovicku 3. 7. 2004; s úvodní redakční poznámkou.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 9, [září], s. 34-35
Annotation: S poznámkou Upravený text laudatia předneseného při udělování čestného doktorátu Václavu Havlovi Technickou univerzitou v Drážďanech 30....
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 210, 8. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti převezení části sbírek ČSDS ze Scheinfeldu do Dobřichovic u Prahy; též o Libri prohibiti a součinnosti se střediskem.
Article
7
8
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 10, 1999, č. 1, s. 53-57
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 5, 1998, č. 1, s. 117-118
Annotation: Medailon; s poznámkou Laudatio na Jana Vladislava přednesené při slavnostním udělení Ceny za celoživotní dílo Českého centra Mezinárodního...
Article
10
11
by Prečan, Vilém, 1933- jk01101002{{{}}}}
Published Praha ; Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství Doplněk, 1994.
Annotation: S oddíly Československo a svět 1938-1989, Charta 77, Historiografie v Československu, Nezávislá literatura (s. 355-391, s kapitolami: Svědectví...
Book
12
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 25, 1991, s. 13-24
Annotation: Napsáno původně pro katalog výstavy "Das gefesselte Wort und die Freiheit in Europa" (Spoutané slovo a svoboda v Evropě) pořádané Herzog August...
Article
13
by Prečan, Vilém, 1933- jk01101002{{{}}}}
Published Praha : Scheinfeld-Schwarzenberg : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV ; Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1992.
Annotation: Text vydaný u příležitosti výstavy V. Z. D. O. R. (Výstava nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948-1989, Praha, Památník národního písemnictví,...
Book
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 24, 30. 1., příl. Nedělní LN, s. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, mj. o: Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury v Scheinfeldu.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 23, 1993, č. 2, s. 74-77
Annotation: Též o české a německé židovské literatuře.
Article
16
17
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 47-48
Annotation: Projev na pohřbu M. Š. v Bratislavě 28. 9. 1990.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 77, 31. 3., příl. Příloha, č. 13, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se zakladatelem Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenberg v Scheinfeldu u Norimberka.
Article
19
In: Projevy. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
20
In: Obnovení pořádku. -- S. 203-205
Annotation: Datováno Hannover září 1983; v knize též poznámka o autorovi (s. 207-208) a Bibliografie prací M. Š. zveřejněných tiskem po roce 1970.
Book Chapter