By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Almanach Q. -- Sv. 8, 2002, s. 36-37
Annotation: Ukázka z připravované knihy Paměť sochařského portrétu.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 88, 13. 4., příl. Salon, č. 163, s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: 54 týdnů dobrého roku. -- s. 142-158
Annotation: Rozhovor plnící funkci doslovu k výpravné publikaci, obsahující soubor "popovických flašek" sochaře V. Preclíka z r. 1975 doprovázený jeho...
Book Chapter
5
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 21, 1989, č. 38, 15. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s citáty z knih Trojhlas a Dřevěná knížka (Melantrich).
Article
6
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 15, 6. 4., s. 41
Annotation: Příspěvek v rubrice věnované současné tvorbě dotázaných; též o literární práci V. P.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 13, 22. 3., s. 6
Annotation: O genezi své knihy Smírčí kameny.
Article
8
9
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 203, 18. 10., příl. Dobrý večwer, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 116, 19. 5., příl. RT magazín, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
11
12
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2003, č. 11, listopad, s. 10-11
Annotation: Též o osobních kontaktech s J. Werichem a jeho vztahu k funerálním tématům.
Article
13
In: Šifra mistra Vladimíra. -- zadní záložka
Annotation: Poznámka jednoho ze spoluautorů ke vzniku knihy - souboru 50 malých sošek V. Preclíka a 50 jimi inspirovaných textů V. Justa.
Book Chapter
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 274, 25. 11., příl. Víkend, s. 10
Víkend. -- 25. 11. 2000
Annotation: O vzniku busty E. F. Buriana v r. 1959.
Article
15
Other Authors: '; ...Preclík, Vladimír, 1929-2008 jn99240000901...
Annotation: Soubor úvah, názorů a postřehů o umění, lidech a věcech, vyslovovaný formou stylizované vzájemné korespondence.
Book
17
In: Potkával jsem lidi. -- s. [155]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi k souboru jeho rozhovorů z let 1999-2007, mj. s uvedenými osobnostmi (s jejich stručnými biogramy a fot.).
Book Chapter
18
Annotation: Vzpomínková knížka, s předmluvou O. R. Vzpomínky místo úvodu (s. 7-9) a s částmi: Humor je vážná věc... (s. 11-73, rozhovor O. Richtera s...
Book