By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 156, 9. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 4, červen 1948, s. 271-278
Annotation: Studie.
Article
3
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, s. 79-85
Annotation: Stať o vývoji básnických textů Franze Werfela.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 187, 16. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 177, 4. 12., s. 4
Annotation: Anotace.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 181, 7. 8., příl. Nedělní LN, č. 31, s. 9
Annotation: Vzpomínkový rozhovor, zejména o jeho dětství na Podkarpatské Rusi; též o: Demetz Peter.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 5, 1994, č. 1, s. 42-51
Annotation: Esej.
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 3, 1992, č. 35, 30. 8., příl. Perspektivy, s. 7
Annotation: Osobní vzpomínka s biografickou poznámkou a otištěnými vybranými básněmi.
Article
10
11
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 10, prosinec, s. 21-23
Annotation: O sociologické interpretaci díla F. K.
Article
12
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- R. 1969, č. 7, s. 31-33
Annotation: Ediční poznámka k Aforismům F. K.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 3, s. 70-73
Annotation: O metodách literární kritiky, zejména romantické a pozitivistické.
Article
14
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- R. 1970, č. 8, s. 24
Annotation: Doslov k ukázkám z aforismů F. K.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 4, duben, s. 14-21
Annotation: Studie o fenoménu loutkovitosti a jeho vývoji od 12. století do baroka; rovněž o jeho projevu v literatuře.
Article
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 22, 1981, Heft 2, s. 381-407
Annotation: Studie, s kapitolkami: Zur Kritik des Marxismus, Mitteleuropa, Zur tschechischen Existenz.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 57, 8. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 9 (229), září, příl. Zvon, s. 4; č. 10 (230), říjen, příl. Zvon, s. 2-3
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Nové obzory (St. Gallen). -- R. 1981/1982, č. 2/3, s. 96
Annotation: Překladatelova poznámka k otištěné básni F. N. Nad hlavou dravci (s. 96-98).
Article
20
In: Nové obzory (St. Gallen). -- R. 1982, č. 5, s. 39-40
Annotation: K otištěné básni J. Z. Žalm (s. 40-41).
Article