Showing results 1 – 5 of 5
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Literary Samizdat Bibliography
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [41]–42
  Annotation: Zpráva-kronikový záznam o životě a osobnosti plumlovského občana V. Svobody – autor Svobodu líčí jako obecního blázna, starého mládence a...
  Saved in:
 2. 2
  Literary Samizdat Bibliography
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 43
  Annotation: Dopis neznámému adresátovi, v němž autor uvádí na pravou míru svůj domnělý vztah k básníkovi V. Svobodovi Plumlovskému – dementuje, že by...
  Saved in:
 3. 3
  Literary Samizdat Bibliography
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 44
  Annotation: Dopis neznámé adresátce, v němž autor žádá navrácení materiálů spjatých s osobou plumlovského básníka V. Svobody, které jí zřejmě pro...
  Saved in:
 4. 4
  Literary Samizdat Bibliography
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 45
  Annotation: Dopis neznámé adresátce, v němž autor-kronikář obce Plumlov prosí o zaslání dvou knížek V. Svobody Plumlovského („Drama lásky“ a „Básně,...
  Saved in:
 5. 5