By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 140, 9. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 62, 13. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
4
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 35, 1979, č. 88, 13. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenacích v Divadle J. Wolkra a v Liberci.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 90, 16. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 262, 5. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 20, 15. 5., s. 13
Annotation: Mj. referát o inscenaci.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 43, 23. 10., s. 8
Annotation: Referát o inscenacích v Kolíně a v Chebu (zde pod původním názvem Sekyra na studánky).
Article
10
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 28, 1972, č. 134, 9. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Českých Budějovicích.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 132, 7. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
12
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 28, 1972, č. 146, 23. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci budějovického divadla.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 70, 25. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenacích her Oldřicha Daňka Dva na koni, jeden na oslu, F.F. Šamberka Palackého třída 27 a Františka Kožíka Meluzína.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 1, 1. 1., s. 15
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 7, 13. 2., s. 13
Annotation: Mj. referát o inscenaci hry K. Č. v Uherském Hradišti.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 8, 20. 2., příl. Divadelní tvorba, s. 3
Annotation: Referát.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 20, 18. 6. 1969, s. 2
Annotation: Glosa o pásmu z povídek K. Č. přednesených Romanem Hemalou v západním Německu.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 164, 14. 7., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci budějovického Jihočeského divadla v Českém Krumlově.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 14, 26. 3. 1969, s. 9
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 8, srpen, s. 75-76
Annotation: Referát o inscenaci.
Article