By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 194, 18. 8., s. 4
Annotation: Recenze; též o edici Sebrané spisy J. K. Tyla, připravované v Ústavu pro českou literaturu
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 303, 28. 12., s. 3
Annotation: K jubileu divadelního autora a podnikatele, mj. i překladatele Shakespearova Kupce benátského, 28. 12.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 55, 6. 3., s. 3
Annotation: K novému, v pořadí třetímu nastudování Kutnohorských havířů v Národním divadle.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 40, 17. 2., s. 3
Annotation: O hře z roku 1846.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 49, 27. 2., s. 3
Annotation: O pantomimě Pierrot holičem provedené žáky L. Hrdinové z tanečního oddělení Státní konzervatoře (L. Fialka, Zd. Kratochvílová, Jiří Kaftan)...
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 51, 2. 3., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí člena činohry Národního divadla Bohuše Machníka 27. 2.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 2/3, 8. 6., s. 19-21
Annotation: Stať se věnuje referátů prof. B. Pračky o bezručovských tiscích poslední doby a hodnotí je po technické i věcné stránce.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 294, 10. 12., s. 3
Annotation: O pravděpodobném Tylově autorství českého libreta k Mozartově opeře uvedené ve Stavovském divadle 14. 11. 1852 pod pseudonymem E. M. Ugka [=...
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 274, 17. 11., s. 3
Annotation: O rukopisu Tylovy hry a nálezu partitury Fr. Škroupa k ní; u příležitosti jejich nastudování a provedení divadelním odborem závodního klubu...
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 22, 27. 1., s. 5
Annotation: O výstavě připravované divadelním oddělením Národního muzea v součinnosti s Ot. Vočadlem
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 29, 4. 2., s. 3
Annotation: K chystanému otevření výstavy v Domě Umělecké besedy 9. 2.
Article
12
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 158, 6. 7., s. 4
Annotation: Článek připomíná sté výročí smrti J. T. Helda, jehož postavu a význam připomněl A. Jirásek ve svém F. L. Věkovi.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 165, 15. 7., s. 4
Annotation: Článek o vztahu Václava Hanky a Fryderyka Chopina.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Autor píše o nálezu Tylovy národní báchorky "Čarodějná věž v horách Krkonošských aneb Náramek, zvon a ostruh, kouzelná báchorka ve 3 jednáních...
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 118, 20. 5., s. 4
Annotation: Autor v článku píše o nově objevené hře o caru Petru Velikém. Na základě archivních materiálů a Tylova životopisce J. L. Turnovského autor...
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 186, 9. 8., s. 4
Annotation: Článek se věnuje vztahu J. K. Tyla k hudbě.
Article
19
In: Vlastivěda Severomoravského kraje. -- R. 1963, č. 6/7, s. 17-21
Annotation: Studie o životě a díle; s ukázkami z poezie a s otištěním dopisů A. Heyduka a J. S. Machara a s faksimilemi zkázek korespondence, mj. s K. V....
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 49, 1963, č. 1, únor, s. 36-40
Annotation: O polské tematice v díle J. K. T. v jeho činnosti dramaturgické.
Article