By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 9. 2014
Annotation: Rozhovor s I. Procházkovou o její tvorbě.
Article
2
In: Konec kouzelného talismanu. -- s. 132-134
Annotation: Doslov ke knize vzniklé z podnětu Katalánského ústavu pro písemnictví (oslovení autoři z Finska, Katalánie, Walesu, České republiky a Irska...
Book Chapter
3
In: Rebelové. -- s. 115-116
Annotation: S předmluvou autorů Několik slov úvodem (F. Renč s. 7-10; Z. Zelenka s. 11-16); s jejich medailonky (s. 117; s. 118).
Book Chapter
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 4, 1999, č. 4, s. 42-43
Annotation: Článek v rubrice Na čem právě pracuji; knížka by měla vyjít na jaře.
Article
5
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 26, 16. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 245, 19. 10., příl. Slovo na sobotu, s. 2
Annotation: U příležitosti vydání souboru tří novel Penzión na rozcestí, Praha, Melantrich.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 265, 13. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 24, 2010, č. 3/4, podzim/zima, s. 22
Annotation: Článek k historii výročních konferencí AKVŠ, mj. k letošnímu 17. ročníku.
Article
9
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 41, 17. 2., s. D9
iDnes.cz [online]. -- 17. 2. 2007
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 168, 21. 7., s. D3
Annotation: Rozhovor, především o fenoménu knih o Harrym Potterovi.
Article
12
13
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 8, 6. 11., s. 38-39
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny F. Gerstäckera (Braunschweig, 12. 11. 2007).
Article
14
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 26. 4., s. 19
Annotation: Příspěvek v nové rubrice; s biografickou poznámkou.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 94, 21. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny Zlatá stuha za její knihu pro mládež Čas tajných přání.
Article
17
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 15, 21. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 3, květen, s. 172-174
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 152, 29. 6., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
20
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 4. 6. 2010
Annotation: Rozhovor s laureátkou Magnesie Litery I. Procházkovou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article