By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Generace 89. -- S. 3-5
Annotation: Předmluva k antologii komiksů z krátkého období boomu po roce 1989; s Medailony kreslířů (s. 163-165, viz rozpis) a ediční poznámkou (s. 166).
Book Chapter
3
In: Bylo nás pět. -- S. 255-259
Annotation: Doslov k humoristickému románu "Bylo nás pět" představuje jeho autora a ilustrátora, kteří oba spolupracovali s Lidovými novinami.
Book Chapter
4
by Prokůpek, Tomáš, 1975- jo2003184036{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci pro Centrum pro studia komiksu Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.
Annotation: Monografie tvořená sérií biograficky zacílených kapitol představuje vývoj československého komiksu po druhé světové válce (zastoupení autoři...
Book
5
In: Velká kniha komiksů. -- S. 214-227
Annotation: Doslov; s předmluvou autora komiksů (s. 5-6); s Edičním komentářem (s. 229); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
6
In: O Červenáčkovi. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s doslovem autora (s. [79]).
Book Chapter
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 9, září, s. 50-51
Annotation: O K. V. Klíčovi, kreslíři a vydavateli brněnského humoristického časopisu, jako tvůrci komiksů.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 10, říjen, s. 49-50
Annotation: O S. L. a jeho komiksové tvorbě a spolupráci s Rudolfem Těsnohlídkem.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 4, duben, s. 53
Annotation: Medailon autora komiksů.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 5, květen, s. 56
Annotation: O komiksech J. Zimčíka.
Article
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 6, červen, s. 49-50
Annotation: O V. T. a jeho komiksové tvorbě.
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 7/8, červenec/srpen, s. 52-53
Annotation: O T. K. a jeho komiksové tvorbě.
Article
13
In: Nezbedné komiksy. -- s. 5-17
Annotation: Úvodní studie k souboru komiksů, které J. Lada otiskl v letech 1908-1916 v týdeníku Humoristické listy; - s Ediční poznámkou (s. 107), Soupisem...
Book Chapter
14
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 4, 17. 4., s. 87-90
Annotation: Studie s mezititulky Příčiny, Odrážení ode dna, Další ožívání, Přetrvávající obtíže, Hledání východisek.
Article
15
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- R. 2002, č. 21, léto, s. 44-47
Annotation: Přehledová stať o letech 1990-2002.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 208, 5. 9., s. D3
Annotation: Přehled nejlepších českých komiksů.
Article
17
In: Generace nula. -- s. 4
Annotation: Předmluva k antologii nejnovější komiksové tvorby navazující na stejnojmennou výstavu z roku 2007, uspořádané do oddílů: Komiks sobě; Dokumenty...
Book Chapter
18
In: Lips Tullian. -- s. 123-127
Annotation: Doslov k soubornému vydání komiksu, který vycházel v 70. letech na pokračování v časopise Mladý svět (podle předlohy stejnojmenného sešitového...
Book Chapter
19
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 15, 2010, č. 1/2, s. 2-3
Annotation: Studie.
Article
20
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- R. 2011, č. 33, duben, s. [125-128]
Annotation: Polemika s článkem V. Čepeláka "Comics: Válka v Česku" (Živel, č. 31) o současné situaci českého komiksu. S mezititulky Včerejšek a dnešek;...
Article