By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 77, 1. 4., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 1. 4. 2019
Annotation: Glosa obsahující vzpomínku na setkání autora, M. Kundery a tehdejšího ministra kultury P. Dostála v Paříži v roce 2001, která mj. bude součástí...
Article
2
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 20. 2. 2018
Annotation: Rozhovor s P. Prouzou o jeho tvorbě, o současném stavu české literatury i o aktuální společenské situaci.
Article
4
In: Oběti života. -- s. 4
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 8
Annotation: Nadace Bernarda Bolzana; rozhovor s jednatelem nadace a hlavním pořadatelem konference Světlo kultury, konané 7.-9. 10. 1994 v Českém Krumlově....
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 88, 16. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor o jeho literární práci, o sdružení Klub českých spisovatelů a o projektu Nadace Bernarda Bolzana, vydává mj. týdeník v němčině...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 18. 1., s. 3
Annotation: Polemika s článkem: Špirit Michael o setkání ve Frankenu (K, č. 2).
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 258, 1. 11., příl., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 26, 30. 6., příl. Kmen, č. 26, s. 9
Annotation: O setkání s autorem románu Bohemia - mein schicksal na Dnech přátelství mládeže NDR a ČSSR.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 1, leden, s. 87-88
Annotation: Příspěvek v konfesně laděné rubrice Setkání.
Article
11
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 15, 26. 8., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 31, 1982, č. 16, 10. 8., s. 10
Annotation: Rozhovor u prózy Loď plná slunce.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 18, 2. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 4
Annotation: Rozhovor o vztahu P. P. k Bedřichu Smetanovi (o poémě Pád vzhůru) a jeho prozaické a televizní tvorbě.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, podzim, s. 21
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 42, 16. 10., příl. Kmen, č. 42, s. 2
Annotation: Rozhovor o současné práci P. P.
Article
16
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 20, 1986, č. 29, 7. 7., s. 16
Annotation: Příspěvek v konfesní rubrice.
Article
17
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 35, 1986, č. 11, 27. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor u ukázky z připravovaného románu Život střídá smrt.
Article
18
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 36, 1986, č. 36, 4. 9., s. 38-39
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 45, 1986, č. 28, 12. 7., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 42, 1986, č. 126, 31. 5., příl., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article