By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Televize. -- ISSN 1211-7625. -- R. 1999, č. 42, 11.-17. 10., s. 18
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny Českého literárního fondu za mimořádnou kvalitu literární složky dabovaného díla.
Article
2
3
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 69, 1991, č. 5, 28. 1.-3. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor s překladatelkou.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 26, 21. 6., s. 7
Annotation: Vyznání překladatelky.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 18, 6. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 8
Annotation: Vzpomínky překladatelky na její setkání s V. K.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 3, 20. 1., příl. Kmen, č. 3, s. 8
Annotation: Vzpomínka na svá setkání s V. K., s citací jeho výroků; k 16. 1.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 50, 15. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 9
Annotation: Vzpomínkový fejeton na profesorské působení B. M.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 17, 1985, č. 16, 17. 4., s. 13
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a překladatelkou.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 45, 6. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 2
Annotation: Rozhovor o její současné překladatelské i původní tvorbě.
Article
10
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 11, listopad, s. 1
Annotation: O své dětské četbě.
Article
11
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 40, 1986, č. 6, 3. 2., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy povídek Obrázek na slonové kosti; též o její překladatelské práci.
Article
12
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 52, 14. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor o hře Z. Psůtkové Růže z Bertramky.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 280, 28. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s překladatelkou, prozaičkou, autorkou rozhlasových her (nar. v Chodově na Domažlicku).
Article
14
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1987, č. 2, s. 1
Annotation: Příspěvek překladatelky.
Article
15
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 21, 1988, č. 51, 21. 12., s. 19
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a překladatelkou z ruštiny.
Article
16
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 3, 31. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1985, č. 4, s. 41
Annotation: Rozhovor u ukázky z knihy; se slovem autora.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 14, 4. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 9
Annotation: Vzpomínky překladatelky na návštěvu M. Š. v roce 1958.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 6, 6. 2., s. 11
Annotation: Medailón autorky jedenáctisvazkové autobiografie, vydávané v letech 1931-54; nar. 1884, Stockholm, zemř. 3. 3. 1957.
Article
20
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1979, č. 8/9, srpen/září, s. 42-43
Annotation: Projev na festivalu.
Article