By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 26, 25. 6.
Annotation: Ukázka z knihy "Indicie".
Article
2
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 21. 3., s. 18
Annotation: Rozhovor s J. Putíkem, laureátem ceny Vlastní cestou Českého centra PEN klubu, především o dřívější a současné situaci literatury a spisovatele...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 32, 7. 8., s. 9
Annotation: O exilové politické publicistice F. Peroutky na Svobodné Evropě, s citacemi ze slovensky psaných článků v listu New Yorský Deník 29. 5. 1954...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 12, 20. 3., s. 8
Annotation: Článek kritizující politické názory autora a zmiňující jeho návštěvu Prahy v roce 1935.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 11
Annotation: Esej o "lidovosti", v úvodní části odsuzující názory Ortegy y Gasset z jeho Vzpoury davů, v závěru se odvolávající na dílo J. Haška.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 1
Annotation: Úvodník komentující prohlášení Amerického výboru pro kulturní svobodu (podepsali je U. Sinclair, J. Steinbeck, A. Koestler) vybízející sovětské...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 1
Annotation: Úvodník zamýšlející se mj. nad smyslem diskusí o kulturních otázkách.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 1
Annotation: Úvodník brojící proti spotřebnímu ("novoměšťáckému") pojetí socialismu, s odkazem mj. na satirickou báseň M. Kundery Romance dětská o městě...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 46/47, 20. 12., s. 10
Annotation: Recenze aplikující na recenzované dílo zásady stalinistické estetiky.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 46/47, 20. 12., s. 12
Annotation: Glosa kritizující stále častější neuvádění jména překladatele v tirážích knih.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 42, 17. 10., s. 1
Annotation: Úvodník o čtenářském ohlasu článků L. Aškenazyho a V. Káni v Literárních novinách o sepětí literatury a žurnalistiky; též kritika literárního...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 49, 5. 12., s. 1
Annotation: Úvodník o současné české literatuře.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 51, 19. 12., s. 8
Annotation: Recenze zdůrazňující potlačení zásluh Masaryka a Beneše na vzniku Československa jako pozitivní rys studie.
Article
16
In: Bláznův polštář. -- s. 222-263
Annotation: Rozhovor místo doslovu k souboru autorových krátkých zápisků a výpisků z období od 50. let do současnosti.
Book Chapter
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 32, 2. 8., s. 2
Annotation: Přetisk úryvku z komentáře ke kritickým slovensky psaným článkům v New Yorském Deníku 29. 5. 1954 a 11. 6. 1954 o poměrech v čs. exilu; v...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 194, 21. 8., s. 11
Annotation: Komentář k výročí vpádu vojsk do ČSSR 21. 8. 1968.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor; mj. o knize Muž s břitvou a dalších chystaných knihách.
Article