By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Poslední legrace. -- S. 7-68
Annotation: Stať; s Kalendáriem kontextů Ausoniova života a díla (s. 303-306); s resumé v angličtině (s. 307-309); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 21-24
Annotation: Rozhovor s literárním a kulturním historikem M. Putnou, který zasazuje Rukopisy do širšího kontextu literárních mystifikací od antiky po národní...
Article
3
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 5, listopad, s. 22-26
Annotation: Úryvek z autorovy knihy "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
4
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 30. 7. 2018
Annotation: Rozhovor o knize "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy", u příležitosti autorovy účasti na akci Měsíc autorského čtení.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 4. 2018
Annotation: Ukázka z monografie, věnovaná literárním inspiracím z oblasti slovinského Krasu, zejm. inspiraci freskou tance smrti z kostela v Hrastovlje (K....
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 182, 7. 8., s. 6
Annotation: Sloupek inspirovaný návštěvou Miletína.
Article
8
In: Kniha života. -- s. 7-18
Annotation: Předmluva k výboru z pojednání Vácslava Havla vydaného roku 1920 pod hlavičkou České společnosti teosofické (v edici Projevy neznáma) a pod...
Book Chapter
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 18
Annotation: Úvodní poznámka k cyklu, který by měl čtenářům přiblížit Kollárovu sbírku. Otištěný sonet bude vždy doprovozen stručným komentářem....
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 224, 25. 9., s. 8
Annotation: Sloupek ke svátku sv. Václava je věnován B. Reynkovi (zemřel 28. září) a knize L. Benyovszkého, ve které je úvaha o Reynkově básni ze sbírky...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 20, 24. 1., s. 20
Annotation: Glosa v rubrice Poslední slovo k filmovému přepisu díla.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 6. 3., s. 56-58
Annotation: Stať o životě a díle J. F.
Article
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 278, 28. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Ordál. -- s. 187-[189]
Annotation: Doslov; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 84, 10. 4., s. 8
Annotation: Glosa k závěrečnému osobnímu vyznání J. Křesťana v knize o Z. Nejedlém.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 90, 17. 4., s. 8
Annotation: Poznámka o CD barokních zpěvů, které vydal slovenský soubor Solamente naturali.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 121, 25. 5., příl. Relax, s. iv
Annotation: Odpovědi v anketě LN.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 148, 26. 6., s. 8
Annotation: Sloupek k úmrtí F. Topola.
Article