By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 11, 2013, No. 1, May, p. 1-23
Annotation: Studie věnovaná klišé o českých zemích jako "srdci Evropy" se soustředí mj. na historii srdce jako symbolu (obecně) a propojení zmíněného...
Article
2
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol.. 3, 2005, No. 1, May, p. 83-90
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 16-17
Annotation: Stať s mezititulky Tvaru: Mnoho českých obrození, Předprotektorátní úpadek, Protektorátní konsolidace a ráj, Český antisemitismus, Malý český...
Article
4
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 2, 2004, No. 2, November, p. 183-185
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 1, 2003, No. 1, May, p. 77-95
Annotation: O reflexi národního obrození v různých obdobích z různých úhlů pohledu, zejména na základě uvedených prací.
Article
6
7
8
In: Přítomnost. -- R. 2002, podzim, s. 55-56
Annotation: Stať profesora české a slovenské literatury na londýnské univerzitě.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 68, 1999, č. 3/4, s. 393-399
Annotation: Pozdravný projev přednesený z pověření ředitele London School of Slavonic and East European Studies Michaela A. Branche; mj. o historii Školy založené...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 2, s. 11-19
Annotation: Kritický rozbor.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 42-51
Annotation: Studie; o názorech F. B. vyjádřených v jeho esejistce, především o jeho pohledu na národ; odeznělo na českobudějovické konferenci.
Article
12
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 7 (12), 2000, č. 1, s. 71-86
Annotation: Studie o prozaickém díle O. B.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 1, 4
Annotation: Proslov na slavnostním večeru Středoevropské univerzity 22. 3. v Praze u příležitosti vydání knihy R. B. P. Questions of Identity. O obrozenecké...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 186, 10. 8., s. 11
Annotation: Rozhovor s anglickým bohemistou při jeho návštěvě Prahy, kde se zúčastnil semináře Literatura a nacionalismus, připraveného Středoevropskou...
Article
15
16
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 9, prosinec, s. 28-32
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 105-110
Annotation: Příspěvek z konference k 150. výročí úmrtí K. H. M. (Dobříš, 3.-4. 11. 1986).
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 148, 25. 6., příl. Víkend MF, č. 25, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 276, 22. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s bohemistou a překladatelem u příležitosti jeho účasti na konferenci v Dobříši; Mácha Karel Hynek.
Article