By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 2. 2014
Annotation: Otázka týkající se procesu redakce a vydání románu J. Quinna "Mount Merrion", který vyšel v nakladatelství Penguin.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 1. 6. 2015
Annotation: Komentář k překládání poezie B. Reynka do angličtiny a k recepci Reynkova díla v českém prostředí, již autor považuje za neodpovídající...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 4, 13. 2., s. 6
Annotation: Esej o chybějícím moři v Česku, s rozsáhlou citací z Nerudovy povídky Hastrman.
Article
4
In: Vnitrozemí. -- s. 159-164
Annotation: S autorovou Ediční poznámkou (s. 165, s údaji o případném dřívějším publikování básní).
Book Chapter
5
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 14, 2004, č. 45, 10. 11., příl. Night and Day, s. B7
Annotation: Biografická poznámka o I. Blatném doprovází anglický překlad Blatného básně Podzim III.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 51-60
Annotation: O fenoménu irské poezie, ale též básních P. Borkovce, J.H. Krchovského a A. Ginsberga; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 39, 13. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor s J. Q. u příležitosti vydání jeho druhé sbírky Privacy (Manchester, Carcanet 1999); připojen český překlad básně Koupelna z této...
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 49/50, 22. 12., s. 12
Annotation: S mezititulky: Statut irského básníka, Vlivy na irskou poezii, Irská poezie, politika a společnost, Vývojové linie a současné trendy, Problematika...
Article
9
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2006, č. 2, s. 166-168
Annotation: Rozbor.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 282, 4. 12., s. 8
Annotation: Rozhovor o tom, jak se české knihy (ne)prosazují ve světě, o překládání B. Reynka a o jeho novém románu Mount Merrion.
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 1, s. 2-4
Annotation: Rozhovor o úloze míst v moderní irské poezii, hledání básnického smyslu české krajiny, W. B. Yeatsovi i středoevropské exotice. Medailonky...
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 30. 6., s. 4-6
Annotation: Esej o překladu básně J. Zábrany "Léto 1944"; připojena bio-bibliografická poznámka o J. Quinnovi.
Article
13
by Quinn, Justin, 1968- jn20001005527{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie předkládá souvislý výklad obousměrných kontaktů východoevropské (především české a ruské) a anglicky psané poezie v období...
Book
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 26, 21. 12., s. 24-25
Annotation: Rozhovor, zejména o jeho pedagogickém působení v Čechách, překládání české poezie, A. Ginsbergovi, L. Vaculíkovi a P. Borkovcovi.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 45, 2015, č. 2, 16. 4., s. 89-90
Annotation: Ukázky básní jsou doplněny medailonem autora.
Article
16
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 25, 2015, č. 51, s. 105-123
Annotation: Studie se zabývá kulturní dynamikou mezi západem a východem během studené války, jež určovala překládání a tvorbu poezie na obou stranách...
Article
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 10, s. 5-8
Annotation: Rozhovor s J. Quinnem o globální literatuře a jejím vztahu k české literární kritice; připojeny bio-bibliografická poznámky (s. 8).
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 98, březen, s. 135-144
Annotation: Rozhovor. Mj. o literární kritice, politické angažovanosti poezie, anglistice, žánru eseje, překladech české poezie do angličtiny, irské literatuře...
Article
19
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 2
Annotation: Básně irského básníka žijícího v Praze, prvních pět z cyklu "Five Odes on a Prague Pub That is Now Called Hostomická Nalévárna"; připojena...
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 4, s. 75-76
Annotation: Předmluva k dvěma rozhovorům s irským básníkem a otištěnému výboru z jeho básní Kde náhoda se chytla do přesnosti (ze sbírky Seeing Things...
Article